Τὸ τέλος τῆς ἱστορίας;

                                          

Φόβος…απελπισία…αγωνία
Όπου και να κοιτάξεις πια στην χώρα,μελανά και γκρίζα χρώματα, στα άλλοτε φωτεινά και χαρούμενα πρόσωπα των Ελλήνων…
Νομίζετε συνέλληνες, πως αυτές οι κρίσιμες κι άσχημες στιγμές που ζει ο Ελληνισμός, είναι οι μοναδικές στην ιστορία αυτού εδώ του λαού;
Πως είμαστε οι μόνοι Ελληνες, στην ιστορία, που βρέθηκαν μπρος σε καταστάσεις που απειλούσαν την συνέχειά μας;

συνέχεια

(Visited 69 times, 1 visits today)
Leave a Reply