Αὐτοὶ εἶναι οἱ Τοῦρκοι!

Καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξουν ποτέ!
Ἔτσι γεννήθηκαν ἀπὸ τὴν Φύσιν τους, πρὸ κειμένου νὰ παράγουν μόνον Ὕβριν!
Μιλᾶμα πάντα φυσικὰ γιὰ τοὺς Τούρκους! Τοὺς καθαρούς, καθαρόαιμους καὶ ἀμόλυντους Τούρκους!
Τὰ δισέγγονα τοῦ Τζίκινς Χᾶν καὶ τὰ πρωτοξάδελφα τῶν ἄλλων Ὑβριστῶν τοῦ πλανήτου, τῶν Κινέζων.
Ναί, ἄς τὸ πάρουμε ἀπόφασιν!
Αὐτοὶ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν ἔως ἔχουν…
Ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ ἡ ἴδια ἡ Φύσις θὰ ἀποφασίσῃ νὰ ἀφανίσῃ κάθε παρὰ Φύσιν ἔργον…

συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply