Ἐμπορικὸν κέντρον στὴν αὐλὴ τοῦ ….Πλάτωνος!

Ὅπως τὸ διαβάσατε!
Θέλουν νὰ παραδόσουν τὴν Ἀκαδημίαν Πλάτωνος στὰ ἀγαπημένα τους συνεταιράκια!
Τί θά τούς σταματήσῃ;
Μόνον ἐμεῖς!
Διότι ἔχουν πάρει πάρα πολὺ μεγάλο θάρρος, στὰ ὅρια ποὺ ξεπέρασε τὸ θρᾶσος καὶ ἀγγίζει πλέον τὴν ἀγυρτεία!  

Αὐτὸ δὰ μᾶς ἔλειπε.. 
Καλὴ ἡ προσπάθειά τους, ἀλλὰ τὰ μάρμαρα εἶναι ἡ κληρονομιά μας, ὁ πλοῦτος μας, ἡ ῥίζα μας…
Αὐτὸ ὄχι μόνον δὲν ἔπρεπε νὰ τὸ σκεφθοῦν, ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ τὸ συζητᾶμε σήμερα!
συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply