Τό παστεριωμένον γάλα συν-Ὑπεύθυνον γιά τήν σκλήρυνσιν κατά πλάκας;

Ἡ μελέτη εἶναι πανεπιστημιακὴ καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν νευρολογικὴ κλινικῆ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου. Ἡρακλείου.
Στόχος της ἦταν νὰ ἀνακαλύψῃ σχέσεις κι ἐπιδράσεις τοῦ ἀγελαδικοῦ γάλακτος στὴν ἀσθένεια. Κάτι ποὺ τελικῶς, κατὰ πῶς ἀποφαίνεται  ἡ ἔρευνα, δυστυχῶς ἀπεδείχθῃ.
Ἐγὼ θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω μόνον κάτι ἐρωτήματα στὰ παρακάτω ποὺ θὰ διαβάσετε:
συνέχεια

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply