Ἔως πότε θά μᾶς γενοκτονοῦν;

Μά γιατί ῥωτῶ;
Δέν γνωρίζω;
Ἔως νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν…
Τοὐλάχιστον ἔτσι ἔχουν προγραμματίσει!

συνέχεια

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply