Γύρω στὸ 500 π.α.χ….

Ὄχι, δὲν εἶναι γιὰ νὰ γελάσουμε…
Μόνον γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸν δρόμο ποὺ ἔχουμε νὰ διανύσουμε…
Μακρύς; Τραχύς; Ἀπέραντος;

συνέχεια 

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply