Εἶμαι βλάξ!

Τρία χρόνια ἐπέρασαν ἀπὸ τότε ποὺ ἡ κόρη μου, 

μὲ ἔπεισε νὰ ἀγοράσωμεν ὑπολογιστήν.

Δηλώνω σήμερα, ἔχοντας σῶας τὰς φρένας,

ἔνοχος!

 

Εἶμαι ὁ ὑπαίτιος, ὁ ἀρχηγὸς καὶ ὁ Ἠθικὸς Αὐτουργός,

τῆς μεγάλης τῶν Ἑλλήνων ἐπαναστάσεως,

ὁ φονιὰς τῶν χιλιάδων λαθρομεταναστῶν,

ὁ δικαστὴς τῶν πολιτικῶν προδοτῶν τῆς Πατρίδος,

ἡ κρεμάλα τους εἶμαι κι ὁ Ἐλευθερωτής!

Εἶμαι αὐτὸς ποὺ γνωρίζει,

τὸ μεγάλον μάτι!

Ἀκόμη καὶ οἱ Ῥῶσοι πρὶν κλάσουν,

ἐμένα ἐνημερώνουν

καὶ διοχετεύω τὶς πληροφορίες ἐδῶ!

 

Εἶναι ὁ δίμετρος μὲ τὶς φαρδιὲς πλάτες 

καὶ τὸν Ἕναν κοιλιακόν, τὸν στρογγυλόν,

 


μὲ τὰ γαλανὰ μάτια καὶ τὸ θεληματικὸν πηγούνι,

ποὺ ἀναζητῶ τὸ ξεχωριστὸν,

καὶ τὸ βρῆκα εἰς τὰ μάτια σου…

εἶμαι τοῦ ψεύδους ὁ μισητὴς

καὶ ὁ μόνος τοῦ Ἔθνους μαχητής!

Τῆς γλώσσης εἶμαι ὁ ὑπερασπιστής,

μόνον δὲν πρόκαμα νὰ μάθω,

πῶς ξεχωρίζουν τὰ ἑπτὰ σύμφωνα,

ἀπὸ τοὺς πέντε φθόγγους – ἤχους…

κυττῶ σὲ καθρέπτην τὰ χείλη μου βέβαια,

ὅταν προφέρουν τὸν ἦχον – φθόγγον – ι -,

μὰ τὰ σκατένια δὲν βγάζουν σχῆμα…

 

Καὶ τώρα ποὺ ἡ Ἑλλάδα μας,

χάριν ἐμοῦ πλέον εὐημερεῖ,

δύναμαι νὰ κοιμᾶμαι ἤσυχος,

διότι ἐφρόντισα μὲ τόσον ἀγῶνα ἐδῶ μέσα,

νὰ ἀπολαμβάνω τὸ γαλήνιον τοῦ παιδιοῦ μου χαμόγελον,

ποὺ πλέον ζεῖ,

σὲ αὐτὴν τὴν Ὡραίαν καὶ Ἐλεύθερην Πατρίδα,

ποὺ κατάφερα νὰ τοῦ παραδώσω….

 

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς

Ἕλλην

15-7-2012

 

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply