Οἱ γείτονες τῆς Συρίας.

Οἱ γείτονες τῆς Συρίας.Ἔχει μία καλὴ γειτονία κι αὐτὴ ἡ χώρα… Ἀπίστευτη…. Μοναδική! Ἀνεπανάληπτη!
Ἀπό ποῦ νά τήν δοῦμε; Ἀπό βόρεια; Ἀπό νότια; Ἀπό ἀνατολικά;
Μέσα στὴν ἀπειλὴ καὶ μέσα στὴν ἀπομόνωσιν διαβειῖ!
 
Ἀπὸ βόρεια ἔχει τοὺς γνωστούς μας, καὶ διόλου ἀγαπητούς, μογγόλους. Μεγάλη ὑπόθεσις αὐτὰ τὰ μογγόλια! Ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν περνοῦν, ματώνουν…. 

Ἔτσι καὶ ἡ Συρία ἔχει λάβει καὶ γεύσεις καὶ γνώσιν τοῦ ματώματος.

 
Μέσα ὅμως στὴν ὀθωμανικὴ ἐπικράτεια διαβιοῦν Κοῦρδοι. (Ἀλήθεια, θυμᾶται μήπως κάποιος τήν σχέσιν τους μέ τούς Τσέτες πού κατέσφαζαν τούς δικούς μας παπποῦδες στήν Μικρά Ἀσία; Τί; Βαρβαρότητες εἴπατε; Καλά, δὲν πειράζει!!!)
Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ Κοῦρδοι τώρα συμμαχοῦν μὲ τοὺς ἄλλους Κούρδους τῆς Συρίας, πρὸ κειμένου νὰ συμπράξουν στὴν ἐξαφάνισίν της ἀπὸ τὸν χάρτη. 
Τὸ καλλίτερο βέβαια θὰ τὸ δοῦμε τώρα. Τοῦρκοι καὶ Κοῦρδοι ἀντάμα γιὰ νὰ πολεμήσουν τὸν κοινό τους ἐχθρό!!! 
Εἴπαμε… Ἔ ῥὲ γλέντια! 
Γιατί ἡ Συρία ὅμως νά ἔχῃ γίνει τόσο ἀπροκάλυπτα ὁ στόχος τους; Εἶναι μόνον ἡ πρόσβασις γιά τό Ἰράν ἤ καί κάτι ἄλλο;
Δίπλα στὴν Συρία εἶναι τὸ Ἰράκ, ἀλλὰ τὸ Ἰρὰκ δὲν διαθέτει πρόσβασιν στὴν Μεσόγειο. Ἄν καὶ ἐλέγχεται ἀπὸ νατοϊκούς, κατ’ οὐσίαν μόνον ὥς βἀσις μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ κι ὄχι ὥς κέντρον ἐλέγχου. Χρειάζονται λοιπὸν ἕνα ἄνοιγμα πρὸς τὴν Μεσόγειον καὶ φυσικὰ χρειάζονται νὰ καταλύσουν κάθε πιθανὴ σύμπραξι τῶν Ἀράβων μὲ ὅμορα κράτη. 
Ἡ Συρία εἶναι τέτοιος θύλακας.  Συνεπῶς πρέπει νὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ!!!! Ἤ τοὐλάχιστον πρέπει νὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ ὥς ἀντιδραστικὸν στοιχεῖον!
Νοτίως της βρίσκεται ὁ Λίβανος. Ἐκεῖ τὰ πράγματα εἶναι πολὺ περίεργα. Συρία καὶ Λϊβανος μόλις τὸ 2008 κατάφεραν νὰ ἀποκτήσουν διπλωματικὲς σχέσεις. Λέτε τώρα νά τίς κρατήσουν; Ἤ μήπως ὁ Λίβανος, ἤδη κατεστραμμένος ἀπὸ ἄλλες ἐπεμβάσεις, θά τολμήσῃ νά ἀντιταχθῇ στήν παγκόσμιο δράσιν τῶν ἐπικυριάρχων; Σιγὰ μὴν τολμήσῃ….
Γιὰ τοὺς ὑπολοίπους γνωρίζουμε…
Εἶναι μία γειτονιὰ Κόλασις ἐκεῖ κάτω! 
Ἀπό ποῦ νά τό πιάσουμε; Καὶ ἡ Συρία καρφὶ στὸ μάτι τους!
Ἀφῆστε δὲ ποὺ εἶναι ἐμπρὸς στὰ πετρέλαια τῆς Κύπρου. Ἀπό ποῦ θά τἀ ἐλέγξουν οἱ ἐπικυρίαρχοι; Ἀπό τήν Οὐάσιγκτον ἤ ἀπό τό Βερολῖνο; Ἡ Συρία τοὺς πέφτει πιὸ κοντά. 
Τί δουλειά ὅμως ἔχει ἐκεῖ ὁ Ῥῶσσος; Ἔχρησε ἑαυτόν τόν καλό τοῦ πλανήτου ἤ τρέχει κάτι ἄλλο;
Ὁ Ῥῶσσος ἀγαπητοί μου θέλει ἔξοδο στὴν Μεσόγειο. Δὲν τοῦ τὸ ἐπέτρεψαν ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς αἰῶνες. Τώρα θὰ τὴν δημιουργήσῃ μόνος του. 
Κι ὄχι, ἡ Συρία δε]ν εἶναι ὁ στόχος του. Ὁ στόχος του εἶναι ἡ Τουρκία. Ἐκεῖ θὰ κτυπήσῃ. Ἀλλὰ κάνει καὶ τὰ κουνήματά του, πρὸ κειμένου νὰ μὴν τὸ παίζουν γενικοὶ δερβέναγες οἱ νατοϊκοί. 
Ξέρει αὐτός… Ἔχει σχέδιον… 
Ἁφῆστε δὲ ποὺ μέσα σὲ τόσον χαλασμὸ ποὺ μᾶς φέρνουν, ὅλο καὶ κάτι περισσότερο ἴσως νὰ τσιμπήσῃ. Κάτι σὲ πετρέλαια, κάτι σὲ ἄλλης μορφῆς ἐνέργειες… Ποιός ξέρει; 
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ξεκίνησε τὸ πανηγύρι. 
Σὲ λίγο θὰ μποροῦν νὰ τὸ διαπιστώσουν καὶ οἱ πιὸ δύσπιστοι. 
Μόνον νὰ μὴν κάνουν φασαρία. 
Ἤδη αὐτὸ ποὺ συμβαίνει κάνει πολὺ θόρυβο.
 Υ.Γ. Μελετῆστε τὸν χάρτη. Ἔχει κι ἄλλα, πάρα πολὰ μυστικὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψῃ. Ὄχι μόνον γιὰ τοὺς γείτονες τῆς Συρίας.  Γιὰ πάρα πολλούς καὶ πολλές…..

(Visited 101 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ γείτονες τῆς Συρίας.

  1. Ἡ ΣΥρία ἕνα μόνον ἐχθρὸν ἔχει ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ τὸ μεγαλύτερον πρόβλημά της:Τὴν Τουρκίαν. Μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους γείτονάς της δὲν ἔχει προβλήματα, ἀκόμη δὲ καὶ μὲ αὐτὸ τὸ Ἰσταὴλ κάποτε θὰ συννενοηθῆ. Τὸ ἀγκάθι εἶναι ἡ Τουρκία τὴν ὁποίαν ἐξ ἄλλου μισοῦν καὶ ὅλα τὰ ἀραβικὰ κράτη.

Leave a Reply