Ἡ καταγγελία γιά τήν καταγγελία;


Ἡ καταγγελία γιά τήν καταγγελία; Εἶχα πρὸ ἡμερῶν τηλεφωνηθεῖ μὲ τὸν Κωστή, παλιόφιλο, πρὸ κειμένου νὰ τοῦ εὐχηθῶ. 

Ὁ Κωστῆς δὲν ἔχει διαδίκτυον ἀλλὰ διαβάζει τὰ κείμενά μου.

Γιὰ τὴν ἀκρίβειαν, τοῦ τὰ διαβάζει ὁ Γιώργης, ἐπίσης παλιόφιλος.

Στὴν ἀρχὴ μιλούσαμε γενικῶς και ἀορίστως.. Πολὺ γενικῶς…

Κάποιαν στιγμὴ ὅμως ἀπεφάσισε νὰ μπῇ στὸ θέμα τῶν γραπτῶν μου. 

Ξαφνιάστηκα, ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω, διότι ὅπως πρὸ ἀνέφερα, ὁ Κωστῆς ἀποφεύγει τὸ διαδίκτυον.

Κι ἔτσι ξεκίνησε ἕνας διάλογος, μᾶλλον διαφωνῶντας καὶ καταγγέλλοντας, παρὰ μὲ κάποιαν προσπάθεια ἐπικοινωνίας. 

Ὁ Κωστῆς μὲ κατηγόρησε πὼς καταγγέλλω σκέτο!

Δίχως στόχο!

Πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ δουλειά μας, ἀπὸ ἐδῶ μέσα, γίνεται γιὰ νὰ γίνεται, πρὸς χάριν τῆς γενικοτέρας καταγγελούσης διαθέσεως. 

Προσπάθησα νὰ τοῦ ἐξηγήσω ἀλλὰ λίγο ἡ πίεσις τοῦ χρόνου, λίγο οἱ ἐπισκέψεις του, δὲν μοῦ τὸ ἐπέτρεψαν. 

Ἐπεὶ δὴ ὅμως ξέρω πὼς θὰ μὲ διαβάσῃ, θὰ τὸ κάνω γραπτῶς, πιστεύοντας πὼς ἴσως ἔτσι καταφέρω νὰ τοῦ ἐξηγήσω αὐτὰ ποὺ δὲν πρόλαβα.

Πράγματι φίλε μου, ὅπως πολὺ σωστὰ τὸ ἔθεσες, ἡ καταγγελία ὑπάρχει.

Γιὰ τοὺς περισσοτέρους γίνεται μὲ στόχον μόνον τὴν …καταγγελία.

Γιὰ ἐμέναν γίνεται μὲ στόχον τὴν …ἐπομένη ἡμέρα!

Τὸ σύστημα, ἐντὸς τοῦ ὁποίου διαβιοῦμε, εἶναι κάτι τόσο σάπιο, καὶ βρῶμα του ἔχει ἁπλωθεῖ παντοῦ!

Μᾶς ἔχει πνίξει!

Μέσα στὰ σπίτια μας, στὶς οἰκογένειές μας, στὶς δουλειές μας, στὶς γειτονιές μας, στὶς παρέες μας, στὸ ὁπουδήποτε!

Ἀπὸ τὴν ἀπλῇν παραβίασιν τοῦ ἐρυθροῦ σηματοδότου ἔως τὴν ἀπόκρυψιν τοῦ ἑνὸς ἐκατομμυρίου ἀπὸ τὸν Τσουκᾶτο. 

Ἀπὸ τὴν ἁπλῆν βλακεία τῶν δασκάλων ἔως τὴν πλήρη ὑπηκόους κοινωνία μας!

Ἀπὸ τὴν ἀπλῆν ἀδιαφορία ὅλων μας, ἔως τὴν ἀπόλυτον μόλυνσιν τοῦ περιβάλλοντος!

Ποῦ θά ῥίξουμε τό βλέμμα μας καί δέν θά πονέσουμε;

Ποῦ θά σταθοῦμε καί δέν θά κλάψουμε;

Ποῦ θά κατευθυνθοῦμε καί δέν θά ὀργιστοῦμε;

Καί τί γίνεται; 

Ἀλλάζει αὐτό μέ τήν καταγγελία ἀπό μόνον του;

Δῆλα δή, ὅταν δέν ὐπάρχει ἡ λεγομένη τσίπα, ἤ τό φιλότιμον ἤ τέλος πάντων καμμίας μορφῆς συνείδησις, μόνον μέ τήν καταγγελία μποροῦμε νά ἀνατρέψουμε πρός ὄφελος τοῦ δικαίου τά πάντα;

Σαφῶς κι ὄχι.. Κι ἐδῶ ἔχεις ἀπόλυτον δίκαιον!

Ἀλλά….

Ὁ στόχος δὲν εἶναι ἡ γνώσις τῆς καφρίλας. Αὐτὸ λίγο ἔως πολὺ τὸ γνωρίζουμε ὅλοι μας. Καὶ μάλλιστα, καθῶς ἰσχυρίζεται ὁ φίλος Δημήτρης, ναί, ἔχουμε πάθει κάτι σὰν μιθριδατισμόν.

Ὁ μιθριδατισμὸς ὅμως προκαλεῖ ἀδιαφορία.. Καὶ ἠ ἀδιαφορία προκαλεῖ ἀποστασιοποίησιν…

Ἐκτός… 

Ἐκτὸς κι ἐὰν ἀκόμη κάποιοι «μηχανισμοί» δουλεύουν ὑγιῶς!

Ὅταν ἔχεις ἕνα χωράφι μὲ ξερὰ χόρτα καὶ πρέπει νὰ τὰ κάψῃς, τότε ἤ θὰ κάψῃς καὶ τὰ χλωρὰ μαζύ τους, ἤ θὰ πρέπῃ νὰ κοπιάσῃς, πρὸ κειμένου νὰ ἀπομακρύνῃς τὰ χλωρὰ ἀπὸ τὸ χωράφι. 

Μήπως κατάλαβες τί ἀκριβῶς κάνουμε τώρα;

Ἐτοιμάζουμε φωτιά! Καὶ τὶ φωτιά! 

Τέτοιαν ποὺ ὅμοιά της δὲν ἔχει ξαναδεῖ ἡ Ἀνθρωπότης!

Ὅμως ὀφείλουμε καὶ στὴν Ἀνθρωπότητα καὶ στὸν πλανήτη ἀλλὰ καὶ στοὺς Ἑαυτούς μας νὰ διασώσουμε τὰ λιγοστὰ χλωρὰ χορταράκια, διότι ἀπὸ αὐτὰ θὰ ξαναβλαστήσῃ ἡ Γῆς! Ἐκεῖ κρύβεται ὁ Σπόρος…..

Ἀποδομοῦμε φίλε μου! Ἀποδομοῦμε! Τὸ οἰκοδόμημα στέκεται ἀκόμη ὀρθόν,  διότι κάποιοι τοῦ ἔχουν χώσει κάτι ἀπαίσιες τσιμεντοενέσεις, κάτι φρικτὰ ὑποστυλώματα καθῶς καὶ κάτι ἀπαράδεκτα συρματόσχοινα. 

Ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ φύγουν. Νὰ ἀπομακρυνθοῦν.Διότι τὸ οἰκοδόμημα τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν πρέπει νὰ πέσῃ ἐπὶ τέλους!Μὰ πρωτίστως πρέπει νὰ ἀπομακρυνθῇ τὸ Ἀνθρώπινον δυναμικόν! Δὲν πρέπει νὰ πάθῃ κάτι αὐτὸ ἀπὸ τὴν κατακρήμνισιν! 

Συνεπῶς φίλε Κωστῆ «στέλνουμε» σήματα…. Σημάδια… Εἰδοποιήσεις..

Ὅσοι καταφέρουν νὰ τὰ ἀποκρυπτογραφήσουν, τότε θὰ προλάβουν νὰ ἐξέλθουν καὶ νὰ μὴν πάθουν…..

Ὅσοι δὲν τὸ κάνουν, τότε πολὺ ἁπλᾶ,  θὰ πλακωθοῦν κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια…  Τί ποιό ἁπλό;

Ἐὰν λοιπὸν κατάλαβες καλά, αὐτὸ ποὺ κάνουμε δὲν εἶναι ἡ καταγγελία γιὰ τὴν καταγγελία…

Εἶναι «σύστημα» ἐπικοινωνίας… 

Βέβαια, κάποιοι τὸ βλέπουν σὰν καταγγελία… 

Καί τί θά κάνουμε τώρα μέ αὐτό;

Γίνεται νά προλάβουν νά ἐξέλθουν ἅπαντες ἀπό τό ῥημάδι; Δὲν γίνεται…

φωτογραφία

Πρώτη δημοσίευσις στὶς 27  Ἰουνίου 2012.

(Visited 20 times, 1 visits today)