Μόνον γιὰ αὐτὰ εἶναι τὰ ὀλυμπιακά σας παιχνίδια…. (α)

Ὅλοι οἱ θεριακλῆδες τοῦ πλανήτου μαζευτεῖτε… 
Περνᾶ ὁ φλόγα!
Κι ἐφ΄ ὅσον περνᾶ ἡ φλόγα, καιρὸς γιὰ ἕνα τσιγαράκι…Μόνον γιὰ αὐτὰ εἶναι τὰ ὀλυμπιακά σας παιχνίδια

 

 

Καὶ τσιγαρλίκι δὲν θὰ τὴν χαλάσῃ…
Νὰ εἶστε βέβαιοι!Μόνον γιὰ αὐτὰ εἶναι τὰ ὀλυμπιακά σας παιχνίδια....(β).1

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁ Ἀπόλλων σᾶς ἔχει δώσει τὸ μήνυμα!
Ἡ τελευταία σας εἶναι!

Φιλονόη.

πηγὴ φωτογραφίας

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Μόνον γιὰ αὐτὰ εἶναι τὰ ὀλυμπιακά σας παιχνίδια…. (α)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μόνον γιὰ αὐτὰ εἶναι τὰ ὀλυμπιακά σας παιχνίδια…. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.