Ὁ χειμώνας πού ἔρχεται θά εἶναι πολύ «βαρύς»

Ὁ χειμώνας πού ἔρχεται θά εἶναι πολύ «βαρύς»

Οἱ γερμανοί ἀφήνουν νά ἐννοηθῇ ὅτι ἔχουν αποφασίσει τήν χρεωκοπία τῆς χώρας μας καί τήν ἀποβολήν της ἀπό τή ζώνη τοῦ εὐρώ. Ὑλοποιοῦν δέ τό σχέδιό τους, μέ τήν βοήθεια τῆς ὑποτελοῦς πρός τήν Γερμανία κυβερνήσεως στήν Ἀθήνα.

Τό ἴδιο θά συνέβαινε, ἴσως, μέ περισσότερα προβλήματα, γιά λόγους ἐντυπωσιασμοῦ – γνωστή τακτική τοῦ Τσίπρα – ἐάν εἶχε ἐκλεγεῖ ὁ Σύριζα.

Τό Βερολίνο ἤθελε δικούς του ἀνθρώπους στήν κυβέρνησι καί φρόντισε ὥστε οἱ βασικοί ὑποψήφιοι τῶν ἐκλογῶν τοῦ Μαΐου καί Ἰουνίου νά πληροῦν τίς προϋποθέσεις.

 

Ἡ ἀλήθεια καί οἱ ἐπιδιώξεις τῶν γερμανῶν ὅμως εἶναι ἄλλες.  Δέν σκοπεύουν νά πετάξουν τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Εὐρωζώνη. Ἐπισείουν τήν ἀπειλή τῆς ἀποβολῆς ἀπό τό εὐρώ, τρομοκρατώντας τούς ἀνεγκεφάλους ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πεισθῇ ἀπό τά άνδρείκελα πού ἀποτελοῦν τήν ἑλληνική κυβέρνησι (Σαμαρᾶ – Βενιζέλο – Κουβέλη), ὅτι δέν ὑπάρχῃ σωτηρία ἐκτός Εὐρώπης.

Οἱ γερμανοί γνωρίζοντας πώς ἔχουν νά κάνουν μέ πολιτικούς χαμηλῆς ποιότητος καί ἠθικῆς, ἀπειλοῦν ἀνερυθρύαστα, μέ σκοπό νά μετατρέψουν  τήν ὑποτελή «κυβέρνησι» σέ πειθήνιο ὄργανό τους μέ ἀπώτερο σκοπό τήν περαιτέρω πτωχοποίησιν καί ἐξαθλίωσι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τήν διάρρηξι τοῦ κοινωνικοῦ ἰστοῦ μέ τήν συνεχιζομένη καί ἀσταμάτητη λαθροεισβολή μέ ἀποτέλεσμα τήν εὐκολότερη καί χωρίς ἀντίστασι λεηλασία τοῦ πλούτου τῆς πατρῖδος γιά ἕνα κομμάτι ψωμί.

Ὁ Ἀντωνάκης Σαμαρᾶς τελικῶς, ἀπεδείχθῃ ὅτι εἶναι τό καλλίτερο ἀνδρείκελο. Ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι ἀνυπαρκτότερος καί χειρότερος ἀπό τούς Καραμανλῆ, Παπαδήμιο, Γιωργάκη, Παπακωνσταντίνου, χΑνούλα, Χρυσοχοΐδη……..Πάντα ὑπάρχει κάτι χειρότερο.

Ὁ πρωθυπουργός πρόλαβε μέσα σέ λίγους μόνο μῆνες νά ὁδηγήσῃ τήν χώρα, μέ τίς ὑποδείξεις τῶν ξένων ἀφεντάδων, στό τελευταῖο σκαλοπάτι τῆς φτώχειας καί τῆς ἐξαθλιώσεως.

Ἡ ἐσωτερική ὑποτίμησις, τήν ὁποίαν προωθοῦν οἱ γερμανοί εἶναι πρό τῶν πυλῶν, μέ συνέπεια τήν ἁρπαγή τοῦ δημοσίου πλούτου τῆς χώρας.

Θά εἶναι αὐτό τό τελευταῖο στάδιο τῶν ἐπιδιώξεων τῶν γερμανῶν κατακτητῶν; Ἴσως ὄχι. Πάντως, ὁ χειμώνας πού ἔρχεται δέν θά ἔχῃ μεγάλη διαφορά ἀπό τόν χειμώνα τοῦ 1941.

Μινώταυρος

 

(Visited 96 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ χειμώνας πού ἔρχεται θά εἶναι πολύ «βαρύς»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ χειμώνας πού ἔρχεται θά εἶναι πολύ «βαρύς» « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply