Ὁ Πελλοπονησιακὸς πόλεμος σὲ εἰκόνες…

Ὁ Πελλοπονησιακὸς πόλεμος σὲ εἰκόνες..

Δεν ξέρω ποιό είναι το παιδί αυτό, που έκανε αυτήν την εξαιρετική δουλειά με θέμα ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας, πάντως όταν βλέπω κάτι τέτοιες εικόνες που μας έρχονται από «τα ξένα» δεν ξέρω τι μου συμβαίνει πιο πολύ.
Χαίρομαι που υπάρχουν φιλέλληνες και δη νέα παιδιά που αγαπούν την δική μας ιστορία ή περισσότερο  λυπάμαι βαθύτατα, που τα δικά μας παιδιά τα έχουν γαλουχήσει ώστε να μην την αγαπούν;;

 

(Visited 30 times, 1 visits today)
7 thoughts on “Ὁ Πελλοπονησιακὸς πόλεμος σὲ εἰκόνες…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Πελλοπονησιακὸς πόλεμος σὲ εἰκόνες… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Δὲν νομίζω ὅτι πρέπει νὰ ἐνθουσιαζόμεθα ἐκ τοῦ ὅτι κάποιος εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν ἀπεφάσισε νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὸν φρικτώτερον, χυδαιότερον καὶ ἐλεεινότερον πόλεμον εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Κάλλιστα ἠδύνατο ὁ νεαρὸς ἐκεῖνος νὰ ἀσχοληθῆ μὲ κάποιοι ἄλλο σημεῖον τῆς λαμπρᾶς Ἑλληνικῆς ἱστορίας ἀντὶ τῆς ἀθλιότητος αὐτῆς καὶ ἐμεῖς παρὰ ταῦτα νὰ αἰσθανόμεθα ὑπερήφανοι. Ἀκατανόητα πράγματα….

    • Σὲ ἕναν βαθμὸ συμφωνῶ μαζύ σου Νικόλαε. Ἀπλῶς, ἐὰν ἐδῶ εἶναι μία φορὰ ἀμόρφωτοι γιὰ τὴν ἱστορία μας, ἔξω εἶναι ἐκατό.

      • Δὲν διαφωνῶ Φιλονόη καὶ ὡς ἐκ τούτου πρέπει νὰ εἴμεθα “κουμπωμένοι” μὲ τὰ ἔξωθεν προερχόμενα.

Leave a Reply