Τὸ θαῦμα τῆς φυσικῆς καλλιεργείας.

 

Τὸ θαῦμα τῆς φυσικῆς καλλιεργείας.Τὸ παρακάτω ταινιάκι εἶναι μία ἀπλῇ ἐπαφὴ μὲ τὴν λογικὴ τῆς φυσικῆς καλλιεργείας. 
Εἶναι ἕνα θαῦμα τῆς φύσεως, ποὺ ἐμεῖς ἀπλῶς καλούμαστε νὰ τὴν …σπουδάσουμε.
Ὅπως ἄλλως τὲ καὶ τόσα ἄλλα.

Ἄν καὶ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια εἶχα ἀντιρρήσεις μὲ τὸν τρόπο τῆς φυσικῆς καλλιεργείας, σήμερα ἔχω πεισθεῖ πὼς εἶναι μονόδρομος γιὰ τὰ περισσότερα ἤδη διατροφῆς.
Ἡ φύσις γνωρίζει θαυμάσια τὸ τὶ ἀκριβῶς μπορεῖ νὰ κρατήσῃ ζωντανὸ καὶ θὰ μᾶς τὸ προσφέρῃ. Δίχως ἀναστολὲς καὶ δίχως στραβομουτσουνιάσματα.
Κι ἐμεῖς, ἐὰν μάθουμε νὰ τὴν σεβόμαστε, τὸ σίγουρον εἶναι πὼς θὰ μπορέσουμε νὰ ζήσουμε καλλίτερα ὥς ἄνθρωποι.

Φιλονόη.

 

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ θαῦμα τῆς φυσικῆς καλλιεργείας.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ θαῦμα τῆς φυσικῆς καλλιεργείας. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Τζώνης ποὺ ἔδειρε τὸν Πάγκαλο… » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply