Τὰ σχολεῖα τῆς ἀπαιδείας.

 

 

Τουλάχιστον αὐτός, ἄν καὶ στὸ Ἀφγανιστάν, κάνει πράγματι ἀγώνα. Οἱ δικοί μας... ἀφῆστε τά...

Τουλάχιστον αὐτός, ἄν καὶ στὸ Ἀφγανιστάν, κάνει πράγματι ἀγώνα. Οἱ δικοί μας… ἀφῆστε τά…

Τουλάχιστον αὐτός, ἄν καὶ στὸ Ἀφγανιστάν, κάνει πράγματι ἀγώνα. Οἱ δικοί μας... ἀφῆστε τά...

Τουλάχιστον αὐτός, ἄν καὶ στὸ Ἀφγανιστάν, κάνει πράγματι ἀγώνα. Οἱ δικοί μας… ἀφῆστε τά…

Τὰ σχολεῖα ξεκίνησαν.

 

Τὰ παιδιὰ ἐπιστρέφουν στὰ σπίτια τους μὲ σκολίωσιν, διότι ἔχουν νὰ κουβαλήσουν δεκάδες βιβλία, κατὰ κύριον λόγον ἄχρηστα καὶ περιττά!
Ἀνοῖξτε τά… Σίγουρα κάποιο παιδὶ θὰ ἔχετε στὸ περιβᾶλλον σας ποὺ θὰ ἔχῃ φορτωθῇ μὲ ὅ,τι πιὸ ἄχρηστο , ἀντιπαιδαγωγικὸν κι ἀνίκανον νὰ τὸ μορφώσῃ οὐσιαστικῶς! 
Ἀλλὰ δὲν εἶδα κάποιον δάσκαλο νὰ ἀπεργήσῃ γιὰ ἐτοῦτο!

Βιβλία Φυσικῆς Ἀγωγῆς στὰ Δημοτικά! Βιβλία ἄχρηστα, ποὺ οὐδέποτε ἔχουν ἀνοίξει, ἀλλὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ δικαιολογοῦν τὴν χρηματοδότησιν τῶν συγγραφέων τους!
Βιβλία γιὰ πληροφορικὴ στὰ Γυμνάσιο!  Ἔχετε δεῖ τά βιβλία; Θὰ γελάσετε… Ὄχι μόνον δὲν θὰ μάθουν οὐδέποτε πληροφορικὴ τὰ παιδιὰ ἀπὸ ἐτοῦτα τὰ ἐκτρώματα, ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν κάποια παιδιὰ θὰ εἶχαν μίαν κλίσιν πρὸς τὴν πληροφορική, θὰ τὴν χάσουν μὲ ἐτοῦτα τὰ βιβλία!
Βιβλία ἀνιστορίτου ἱστορίας, περιορισμένων Ἑλληνικῶν συνόρων Γεωγραφίας, παραποιήσεως κλασσικῶν κειμένων, ἀρχαίων Ἑλληνικῶν… . 
Βιβλία ποὺ δὲν μορφώνουν. Παραμορφώνουν! Κυριολεκτικῶς!

Τὴν ἴδιαν στιγμὴ στὰ Δημοτικὰ κυκλοφορεῖ τὸ κατάπτυστον «πόνημα» τῶν Φιλιππάκη,  Γεωργιαφέντη, Κοτζόγλου,  Λουκᾶ. Ὁ ὑπουργὸς ἀκόμη μοιμᾶται… Εἶναι κι ἄσχετος μὲ τὸ θέμα… Ἀλλά οἱ δάσκαλοι; Ποῦ χάθηκαν οἱ δάσκαλοι ὠρέ;;;;;;;;

Πληρώνουμε, πληρώνουμε, πληρώνουμε… Ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ ἔχουμε δωρεὰν παιδεία. (Αὐτὴ ἀφορᾷ μόνον στοὺς ἀλλοδαπούς!) Πληρώνουμε γιὰ νὰ ἔχουμε ἀπαιδεῖα! Πληρώνουμε γιὰ νὰ ἔχουμε παιδιὰ φυτά, κι ὄχι σκεπτομένους, ἐλευθέρους Ἀνθρώπους! 
Πληρώνουμε γιὰ νὰ ἔχουμε τὸν δεσμοφύλακα ἀκούνητο στὴν θέσι του καὶ νὰ μᾶς μαστιγώνῃ!
Διότι αὐτοὶ εἶναι οἱ δάσκαλοι κι αὐτὰ τὰ ἔργα τους!  Οἱ δεσμοφύλακές μας! 
(Ναί, ἄλλαξαν πλέον οἱ ὄψεις τῶν δεσμοφυλάκων! Εἶναι μὲ γλυκὸ χαμόγελο καὶ ξεπουλημένο βλέμμα!) 

Ἐμεῖς πρέπει νὰ τὰ πληρώνουμε ὅλα! Ἔτσι ἀπεφάσισαν οἱ διαχειριστὲς τῶν χρημάτων μας! (Μεταξὺ αὐτῶν φυσικὰ καὶ οἱ «γλωσσολόγοι»!)
Βιβλία γλώσσης… Γραμματικῆς… Μαθηματικῶν… Γεωγραφίας.. Ἱστορίας… Ἔτσι θέλουμε νὰ πιστεύουμε…. 

Εἶδα ἕνα παιδάκι ἐχθές, τοῦ ὁποίου ἡ ἀδελφούλα ὀνομάζεται Ἄρτεμις. «Φιλάκι στὴν Ἀρτέμιδα» τοῦ λέω. Στὴν Ἄρτεμη, μὲ διορθώνει ἡ μητέρα. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ ἀρχαῖα!
Ἀκοῦς ἐκεῖ ἀρχαῖα ἡ ὀρθὴ κλίσις τῶν ὀνομάτων!  

Τὰ σχολεῖα τῆς ἀπαιδεῖας παρακαλῶ.
Τὰ σχολεῖα ποὺ ἐδῶ καὶ τόσες γενεὲς μᾶς καταντοῦν ἀνικάνους νὰ μελετήσουμε ἕνα ἀπλὸ πολυτονισμένο κείμενον! Μᾶς πιάνει πονοκέφαλος!
Τὰ σχολεῖα τῆς βλακείας θὰ ἔπρεπε νὰ λέγονται…
Ἀλλὰ δὲν λέγονται. Ὄχι ἀκόμη… Δυστυχῶς!

Ξέρω… Ὅλο καὶ περισσότεροι ἀρχίζουν καὶ συνειδητοποιοῦν τὸ μέγιστον ἔγκλημα ποὺ ἐπιτελεῖται κατὰ τῆς χώρας καὶ τῶν Ἑλλήνων. 
Ἀλλὰ κι αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ περάσουμε…
Νὰ ἀντιληφθοῦμε πόσο ὁλίγιστοι κι ἀνίκανοι εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι οἱ ἥρωές μας…
Δὲν πειράζει…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλα γκρεμίζονται.
Στά σχολεῖα θά κολλήσουμε;

Φιλονόη.

φωτογραφία.

 

 

 

(Visited 69 times, 1 visits today)
Leave a Reply