Προσοχή! Ἀκόμα καί τά Ἑλληνικά προϊόντα εἶναι γερμανικά

Προσοχή! Ἀκόμα καί τά Ἑλληνικά προϊόντα εἶναι γερμανικά2Πρίν ἀπό μερικούς μῆνες εἶχε διαδοθεῖ στό διαδίκτυο ὅτι τό μόνο super market πού ἔχει ἀναρτήσει τήν Ἑλληνική σημαία εἶναι ὁ Σκλαβενίτης. Ὅλα καλά μέχρι ἐδῶ καί μπράβο του.

Ὁ Σκλαβενίτης, ἐπίσης, πουλάει καί δικά του προϊόντα, «ἑλληνικά», τά ὁποῖα εἶναι πολύ φθηνότερα ἀπό ἄλλα, εἰσαγώμενα ἤ μή. Εἶναι ὅμως Ἑλληνικά ἤ ἀδίκως κοπιάζουμε καί τά χρήματά μας, πάλι οἱ γερμαναράδες τά τρῶνε;Προσοχή! Ἀκόμα καί τά Ἑλληνικά προϊόντα εἶναι γερμανικά1

Τήν παρακάτω φωτογραφία τήν «ψάρεψα» στό facebook, ἀπό μία σελίδα πού λέγεται «ψωνίζουμε Ἑλληνικά». 

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀδιάψευστος μάρτυς. Ὅπως βλέπετε, τό γαλατάκι τοῦ Σκλαβενίτη εἶναι εἰσαγώμενο. Παράγεται καί συσκευάζεται στήν γερμανία. Πληρωμένο μέ τά δικά μας τά χρήματα τά ὁποῖα τά τρῶνε, πάλι οἱ γερμαναράδες.

Ἁπλῶς πωλεῖται, μόνον, ἀπό Ἑλληνικό κατάστημα!

Μινώταυρος

.

..

(Visited 58 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Προσοχή! Ἀκόμα καί τά Ἑλληνικά προϊόντα εἶναι γερμανικά

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Προσοχή! Ἀκόμα καί τά Ἑλληνικά προϊόντα εἶναι γερμανικά « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Δὲν ἀρκεῖ μόνον ἡ καταγγελία Μινώταυρε. Ὅλους αὐτοὺς πρέπει νὰ τοὺς χορέψουμε στὸ ταψί, καὶ εἶναι εὔκολον. Προτείνω λοιπὸν εἰς ὅλους τοὺς φίλους οἱ ὁποῖοι μᾶς διαβάζουν νὰ ἐπισυνάψουν τὸ παρὸν δημοσίευμα ὡς ἔχει εἰς μίαν διαμαρτυρίαν καὶ νὰ τὴν στείλουν εἰς τὸν Σκλαβενίτην μὲ τὴν ἀπειλὴν ὅτι θὰ παύσουν νὰ ἀγοράζουν προϊόντα τοῦ εἴδους αὐτοῦ. Ἐγὼ θὰ τὸ πράξω ἀμέσως τώρα. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα: Ἐὰν ἀναζητήσῃς βούτυρον εἰς τὰ ράφια τῶν ὐπεραγορῶν μὲ ἔκπληξιν ἀνακαλύπτεις είσγόμενα βούτυρα καλυπτόμενα ἀπὸ ἐλληνικὰς ἐτικέττας ὅπως αὐτὴν τῆς “ἙΛΑΪΔΟΣ”. Βλέπεις δηλαδὴ βούτυρον τύπο Κερκύρας (πρόσεξε αὐτὸ τὸ “τύπου”) καὶ κάπου εἰς τὸ περιτύλιγμα διαβάζεις ὅτι συσκευάζεται εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐχθὲς τὸ ἀπόγευμα περιφερόμουν ἐπὶ ὥρας άπὸ κατάστημα εἰς κατάστημα διὰ νὰ ἀγοράσω βούτυρον ἑλληνικὸν διὰ νὰ τὸ ἀνακαλύψω ἐπιτέλους εἰς μίαν συνοικιακὴν μικροαγοράν. Πρόκειται διὰ τὸ βούτυρον τῆς γαλακτοβιομηχανίας “ΟΛΥΜΠΟΣ”.
    Ἐμεῖς Μινώταυρε καὶ φίλοι ἔχουμε τὰ γένια, ἐμεῖς καὶ τὰ χτένια. Ἄς εἰδοποιήσουμε τοὺς Σκλαβενίτιδες, τὴν Ἑλαϊδα, καὶ λοιποὺς ὅτι θὰ παύσωμεν νὰ ἀγοράζωμεν ἀκρίτως τὰ περιτυλιγμένα σκουπίδια των καὶ τὸτε νὰ ἰδεῖτε πόσα ἀπίδια παίρνει ὁ σάκκος.

Leave a Reply