Ποιά END στηρίζει τήν Ἑλλάδα;

Ποιά END στηρίζει τήν Ἑλλάδα;2

Ὁ κόσμος τά ἔχει μπερδέψει. Μήπως πρέπει νά προσπαθήσουμε νά ξεμπερδέψουμε τά πράγματα;

Ἄλλο END καί ἄλλο END. Ἄλλο «End National Debt» καί ἄλλο «Ellas Never Die».

Πολλοί μᾶς προέκυψαν, τελευταίως, ἕτοιμοι νά βοηθήσουν. 

Ἡ πρώτη END ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει τά χρήματα (600 δισεκατομμύρια δολλάρια), κατατεθειμένα στήν Τράπεζα τοῦ Καναδᾶ. Αὐτήν τήν ἐκπροσωπεῖ ὁ Μανώλης Λαμπράκης.

Ἡ ἄλλη END περιμένει νά δικαιωθῇ γιά νά ἐξαργυρώσῃ τίς μετοχές τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς.

Ὅπως καί νά ἔχη ἡ δεύτερη END θά κάνῃ συγκέντρωσι καί θά μιλήσῃ ὁ Ἀρτέμης Σώρρας ὅπως βλέπετε καί στήν εἰκόνα. 

Ἡ «Ellas Never Die», μᾶς πληροφορεῖ στήν ἐπίσημη ἰστοσελίδα της ὅτι δέν ἔχει καμμία σχέσι μέ τήν «End National Debt» καί μέ τά 600 δισεκατομμύρια εὐρώ πού εἶναι κατατεθειμένα στήν Τράπεζα τοῦ Καναδᾶ!

Δεῖτε καί στήν εἰκόνα:

Πατῆστε γιά μεγέθυνσι

Πατῆστε γιά μεγέθυνσι

Πατῆστε γιά μεγέθυνσι

Πατῆστε γιά μεγέθυνσι

Ὁποιος θέλει ἄς πάῃ στήν συγκέντρωσι, ἀλλά νά ξέρῃ πού πηγαίνει!

Μινώταυρος

 

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ποιά END στηρίζει τήν Ἑλλάδα;

  1. Ὑπάρχει μόνον μία END καὶ ἡ σημερινὴ συγκέντρωσις οὐδεμίαν εἶχε σχέσιν μὲ τράπεζαν τῆς Ἀνατολῆς καὶ τὰ τοιαῦτα. Καλὰ θὰ κάμουν οἱ φίλοι νὰ ἀναζητήσουν εἰς τὸ διαδίκτυον τὴν σημερινὴν ἐκδήλωσιν – διότι τοῦτο μετεδίδετο ἀπ’ εὐθείας – καὶ νὰ ἐξαγάγουν τὰ συμπεράσματά των. Τὰ στοιχεῖα πάντως τὰ ὁποῖα ἐδόθησαν εἶναι ἀκριβῆ καὶ ἐπειδὴ τὸ θέμα εἶναι τεράστιον παρακαλοῦνται ὅσοι ἀπὸ τοὺς φίλους παρευρέθησαν εἰς τὸ PRESIDENT ἤ ἔστω παρηκολούθησαν τὰ δρώμενα ἀπὸ τὸ διαδίκτυον νὰ ἐκφράσουν τὰς γνώμας των .ὤστε νὰ ἀξαχθοῦνι ὅσο τὸ δυνατὸν ἀκριβῆ συμπεράσματα. Πληροφοριακῶς λέγω μόνον ὅτι τὰ χρήματα διὰ τὴν ἀποπληρωμὴν τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους (τὰ ὁποῖα ἤδη ἔχουν καταβληθεῖ) ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ βοηθηθῆ ἐκ παραλλήλου ἡ ἀνάπτυξις δὲν τὰ χαρίζουν ἀλλὰ τὰ δανείζουν μὲ ἐκατονταετῆ περίοδον ἀποπληρωμῆς καὶ 0,50% ἐπιτόκιον. Πάντως αἱ γνῶμαι ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρων φίλων (ἀρκεῖ νὰ ἔχουν παρακολουθήσει τὴν διαδικασίαν) εἶναι εὐπρόσδεκτοι καὶ ἀπαραίτητοι.

    • Ἔχει ἐνδιαφέρον τό θέμα. Ἤδη τά λαμόγια πού μᾶς κυβερνοῦν καί τά κολλητάρια τους (Μπόμπολας, Κόκκαλης, ΜΜΕ κλπ.) θά σκέφτονται πῶς θά τά ξεκοκκκαλίσουν!

Leave a Reply