Δυστυχῶς…

Δυστυχῶς…
 
Ἀπέτυχε παταγωδῶς σήμερα ἡ προσπάθειά μου,
νὰ πείσω κάποιον βιβλιοπώλην
καὶ ἦταν ἡ πρώτη μου δοκιμασία,
νὰ δεχθῇ ἕνα βιβλίον μου,
μόνον γιὰ νὰ τὸ ἀνοίξῃ!
Ὄχι νὰ τὸ ἀγοράσῃ,
ἐνῶ ἤδη τοῦ εἶχα χαρίσῃ τὸ πρῶτον μου…
μὲ τὴν δικαιολογίαν,
πῶς εἶναι Ποίησις καὶ ποιὸς ἀσχολεῖται…
Δὲν ἤθελε κάν νὰ τὸ ἀνοίξῃ!!!!
Ἄντε λοιπὸν νὰ πᾶμε ἐμπρός!
Δὲν ἒκφράζω παράπονον,
παρὰ πόνον διότι ἀπορρίπτομεν κάθε τί χωρὶς κάν νὰ τὸ γευθοῦμε…
 
(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply