Τί εἶναι βρέ παιδιά τά δισεκατομμύρια;

Μελέτη ἀποδεικνύει πὼς ἔχουμε περιουσιακὰ στοιχεῖα ἀξίας περίπου 600 δισεκατομμυρίων.
Ἡ END συγκεντρώνει 600 δισεκατομμύρια…
Ἐμεῖς «χρωστᾶμε» 600 δισεκατομμύρια… Ἤ κοντεύουμε….

Ἤ, νὰ τὸ θέσουμε διαφορετικῶς…
Τὰ δισεκατομμύρια ποὺ μᾶς ἔλειπαν, τὰ ὁποῖα δὲν ἔλειπαν, ἀλλὰ μᾶς εἶπαν πὼς ἔλειπαν, καὶ ποὺ οὐδεῖς γνωρίζει ἐπακριβῶς τὸ ποῦ πῆγαν, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ βρέθηκαν ἄλλα τόσα, τὰ ὁποῖα μᾶς χρειάζονται, πρὸ κειμένου νὰ σβηστῇ ἐπισήμως τὸ «χρέος», τὸ ὁποῖον ἀνεβαίνει μανιασμένα, καὶ θὰ σταματήσῃ κάποτε, κάπου, κάπως ὅταν θὰ ἔχῃ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀποτίμησις τῶν δικῶν μας περιουσιακῶν στοιχείων.
Τί ἔγινε καλόπαιδα;
Στοῦ Κασίδη τό κεφάλι χορεύετε καρσιλαμά;
Νά τό ξαναπιάσουμε ἀπό τήν ἀρχή ἤ θά τό δοῦμε ὅλο τό ἔργο;  

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε…
600 δισεκατομμύρια ἐμεῖς δὲν χρωστᾶμε!!! Ξεχᾶστε το!
600 δισεκατομμύρια οὐδέποτε μᾶς δανείσατε! Ξεχᾶστε τὸ ἐπίσης! Ἀέρα μᾶς δανείσατε καὶ οἱ  «δικοί» μας ἠλίθιοι κουδουνισμένοι ὑπέγραφαν ἀκρίτως, δίχως νὰ γνωρίζουν γραφὴ κι ἀνάγνωσιν. Ἐὰν τόσο πολὺ καίγεστε, τραβᾶτε νὰ τοὺς βρεῖτε γιὰ νὰ σᾶς τὰ δώσουν! Βέβαια γιὰ τὴν ὥρα δὲν ἀσχολούμαστε μὲ τὰ …μύρια ὅσα σας… Ἀσχολούμαστε μὲ τὸ νὰ ξεφορτωθοῦμε τοὺς ἠλιθίους. Ἔως τότε ἁλωνίστε… Ἀλλὰ τὸν τελευταῖο λόγο τὸν ἔχουμε ἐμεῖς! Ἀναμένατε λοιπόν, διότι θὰ σᾶς περιλάβουμε στὴν ὤρα σας!
Ὁμογενεῖς, «ὁμογενεῖς» καὶ λοιποὶ ἐνδιαφερόμενοι, ποὺ τόσο πολὺ κόπτεστε γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ «χρέους» ξεχᾶστε το! Δὲν πουλᾶμε κάτι! Δὲν θὰ ξεφορτωθοῦμε τὸν ἕναν ἠλίθιο γιὰ νὰ τὸν ἀντικαταστήσουμε μὲ ἄλλον ἠλίθιον! Εἴπαμε… Ἤ βάζετε πλάτη ἤ θὰ σᾶς βγάλουμε ἐμεῖς τὸ μάτι!!! Διαλέξτε! 

Αὐτό τό οἰκόπεδο ποιός θά τό πάρῃ; Τό θέλετε πολύ; Κοπιᾶστε βρέ… ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, ποὺ ἔλεγαν κάτι ἄλλα παλληκάρια, σὲ κάτι ἄλλες στενωπούς, κάτι ἄλλους καιρούς… 
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!
Ἐδῶ εἴμαστε…
Στὸ μεταξὺ πιᾶστε θέσιν στὴν σειρά…
Γελᾶ καλλίτερα ὅποιος γελᾶ τελευταῖος…. 

Δέν ξεκινάτε ὅμως νά κάνετε κάτι καλλίτερον γιά τήν ὥρα;

Δὲν πᾶτε ὅλοι σας ἀπό ἐκεῖ πού ἤλθατε;
Αὐτὸ τὸ οἰκόπεδο λέγεται Ἑλλάς…
Παίξατε καὶ χάσατε…

Πᾶρτε μίαν γεύσιν, ὅση τέλος πάντων σᾶς δίδουν τὰ τσιράκια σας, διότι σὲ λίγο δὲν θὰ ἔχετε τόπο νὰ πατήσετε!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Αὐτὸν τὸν ζούγκλα πολὺ θὰ ἤθελα νὰ τὸν δῶ μέσα στοὺς πρώτους τῆς οὐρᾶς. Δὲν ξέρω… Ἀλλὰ γιὰ κάποιον λόγο πιστεύω πὼς θὰ εἶναι τὸ σωστὸν σημεῖον ἐκκινήσεως τοῦ ξεκαθαρίσματος!

Υ.Γ.2. Μαζέψτε τὰ κουλά σας… Παραδόξως, ἔχουμε μεγάλην ὄρεξιν γιὰ νὰ τὰ κόψουμε!

φωτογραφία.

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τί εἶναι βρέ παιδιά τά δισεκατομμύρια;

  1. Οὐδεὶς εἶπε Φιλονόη ὅτι ἡ Ἑλλὰς – μέχρι στιγμῆς τοὐλάχιστον – χρεωστᾶ 600 δις. Τὸ ποσὸν τοῦτο ἔχει κατατεθεῖ διὰ τὴν ἐξαγορὰν τοῦ χρέους καὶ τὸ ὑπόλοιπον διὰ τὴν ἀνάπτυξιν. Εἷς ἐκ τῶν ὅρων εἶναι ἡ διὰ τῆς ἀναθέσεως εἰς εἰδικὸν γραφεῖον ἐξακρίβωσις τοῦ πραγματικοῦ ποσοῦ τοῦ χρέους καὶ ἀμέσως μετὰ νὰ γίνῃ ἡ ἀποπληρωμή του. Ὁπότε δὲν χρειάζεται νὰ περιπλέκουμε τὰ πράγματα.

Leave a Reply