Ἡ λίστα τῶν ὑπεξαιρέσεων καὶ μία αὐτοκτονία.

Ἡ λίστα τῶν ὑπεξαιρέσεων καὶ μία αὐτοκτονία. Ἕνας  πρώην κρατικὸς λειτουργὸς ἔθεσε τέλος στὴν ζωή του, διότι ἔμαθε πὼς τὸ ὄνομά του ἦταν μέσα στὶς λίστες ἐλέγχου τοῦ ΣΔΟΕ.

Ἄν καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε  νὰ πέσουμε σὰν τὰ κοράκια ἐπάνω στὴν εἴδησιν, διότι πέραν τῆς ὅποιας ἀτασθαλίας  ποὺ ἴσως νὰ ὑπάρχῃ, πίσω ἀπὸ τὴν λίστα, ἀφ΄ ἑνὸς δὲν πρέπει νὰ προδικάζουμε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐλέγχων κι ἀφ΄ ἑτέρου χάθηκε ἕνας ἄνθρωπος, παρὰ ταὔτα ἀπεφάσισα νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν εἴδησιν διότι μᾶς ἀφορᾷ ὅλους. 

Μία λίστα λοιπόν, γιὰ τὴν ὁποίαν γνωρίζουν ἅπαντες οἱ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἀγνοοῦν ἅπαντες οἱ ἐντὸς Ἑλλάδος καὶ κάθε φορὰ ποὺ κάπου ἐντοπίζεται, ἕνα πέπλον μυστηρίου τὴν συνοδεύει καὶ …ξαναχάνεται!
Τραγικόν;
Δὲν θὰ τὸ ἔλεγα…
Μόνον ἀπέραντα γελοῖον! Ἀπέραντα, ἀνεκδιήγητα καὶ ὑβριστικὰ γελοῖον!

Ἕνας ἄνθρωπος ἔθεσε τέρμα στὴν ζωή του, διότι ἀπλῶς ἀνεφέρθῃ τὸ ὄνομά του. Πρὶν κἄν ἀποδειχθῇ ἤ ὄχι ἡ σχέσις του μὲ προμήθειες, μίζες καὶ …δωράκια. Εἶχε τὴν εὐθιξία, τὸ σθένος καὶ τὴν παλληκαριὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν ἑαυτόν του καὶ τὴν σχέσιν του μὲ τὸ κατεστημένον, μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ πλέον μόνον στὴν …Ἰαπωνία συναντοῦμε!
Οἱ ὑπόλοιποι ὅμως; 
Ἀπό τσίπα πῶς πᾶνε; Ἀπό αἰδώ; Ἀπό συνείδησιν; (Κάνουν τοὺς …Κινέζους, ὅπως λέει ὁ φίλος Ἀλέξανδρος!)

Καταπιάστηκαν ὅλα τὰ ΜΜΕ μὲ τὴν αὐτοκτονία καὶ ξέχασαν τὸν λόγο ὑπάρξεως τῆς λίστας.
Δῆλα δή, εἶναι σὰν νὰ μὰς λένε πὼς ἡ λίστα …σκοτώνει! Μὴν ἐγγίζετε!

Ναί, εἶναι σοβαρὸ θέμα ἡ αὐτοκτονία….
Ἀλλά ἔπαψε νά εἶναι σοβαρό θέμα ἡ κατ’  ἐξακολούθησιν  ληστεία τῶν δημοσίων ταμείων; Ἤ μήπως ἔπαψε νά εἶναι σοβαρότατον θέμα ἡ κατ’  ἐξακολούθησιν κοροϊδία μας; Ἤ μήπως δέν εἶναι ἐγκληματικότατον τό νά γνωρίζῃ ἡ Λαγκάρντ τά περί λίστας καί νά τά «ἀγνοῇ» ὁ ἐκάστοτε ὑπουργός οἰκονομικῶν;

Τὰ σκάνδαλα ποὺ ἔχουν γίνει γνωστά, κι ἔχουν συνταράξει τὸ πανελλήνιον, εἶναι ἐλάχιστα ἐμπρὸς σὲ αὐτὰ ποὺ ἔπρεπε νὰ γνωρίζουμε. Καὶ μάλλιστα εἶναι ἐπίσης κατ’  ἐξακολούθησιν ἔγκλημα ἡ ἀπόκρυψις, συγκάλυψις, συσκότισις κάθε προσπάθειας ἐρεύνης τους κι ἀποδόσεως εὐθυνῶν. 
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἡ ἀτιμωρησία βασιλεύει ἐξακολουθοῦν νὰ βασιλεύουν κι αὐτοὶ ποὺ νομοθετοῦν εἰς βάρος μας, ποὺ τρῶνε μὲ διπλὲς καὶ τριπλὲς μασέλες καὶ ποὺ θεωροῦν πὼς ἔτσι τὰ βρῆκαν κι ἔτσι πρέπει νὰ τὰ διαφυλάξουν.
Αὐτὸ τὸ παραμύθι πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ φθάσῃ στὴν  λήξιν του!
Νὰ μπῇ ΤΕΛΕΙΑ!!!! Ὁριστικὴ κι ἀδαπραγμάτευτος!
Ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸ σημαίνῃ πὼς οἱ μισοὶ ἀναφερόμενοι μέσα στὶς λίστες θὰ μᾶς ἀφήσουν, ἐθελουσίως, χρόνους.  
Ἄς μὴν ἔμπλεκαν… Ἄς μὴν χρηματίζονταν… Ἄς μὴν συμμετεῖχαν σὲ τέτοιου εἴδους δοσοληψίες!

Εἶναι πράγματι στενάχωρον νὰ γράφω γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ ζήτημα, πασχίζοντας νὰ κρατηθῶ ἀνάμεσα στὸ τὶ θὰ ἔπρεπε καὶ στὰ συναισθήματα θλίψεως ποὺ νοιώθω. Ἀλλὰ θεωρῶ πὼς πρέπει ἐπὶ τέλους τὸ μαχαίρι νὰ φθάσῃ στὸ κόκκαλο. Κι αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη γιὰ ὅλους μας!
Ἰδίως γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀναλάβει ἐρευνητικὸν ἔργον. Ἰδίως σὲ αὐτοὺς χρειάζεται σήμερα ἡ στήριξίς μας καὶ ἡ προστασία τους. Διότι αὐτοὶ ξεκίνησαν νὰ ξετυλίγουν τὸ κουβάρι καὶ οὐδόλως μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε τὸ πόσοι εἶναι δεμένοι μὲ αὐτὸ τὸ κουβάρι.

Φιλονόη. 

φωτογραφία

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply