Κύριοι εἰσαγγελεῖς, φεύγοντας μὴν ξεχάσετε νὰ τραβήξετε τὸ καζανάκι!

Κύριοι εἰσαγγελεῖς, φεύγοντας μὴν ξεχάσετε νὰ τραβήξετε τὸ καζανάκι!Δῆλα δὴ στὸ Ἀριστετέλειον ὅλα εἶχαν καλῶς!
Δὲν μᾶς δούλευαν ἐδῶ καὶ δεκαετίες…  Δὲν ὑπῆρχε παραπαιδεία! 
Δὲν ὑπῆρχε ἀνθελληνισμός!
Δὲν ὑπῆρχε ἀλλοίωσις τῆς ἱστορίας μας!
Δὲν ὑπῆρχε ἀσυδοσία, σὲ ὅσα ἀφοροῦν στὴν δράσιν τῶν αἰωνίων φοιτητῶν, ποὺ κατέληγαν ὑψηλόβαθμα στελέχη ἀριστερίστικων κομμάτων!
Δὲν ὑπῆρχε πρόβλημα μὲ τοὺς κάθε λογῆς ἀναρορχοκουκουλοφόρους ποὺ κατελάμβαναν κάθε φορὰ ποὺ ἔτσι τοὺς ἄρεσε τὸ Πανεπιστήμιον, καταλύοντας κάθε ἔννοια παιδείας καὶ ὁρίων…
Δὲν ὑπῆρξε ἄνδρον ἀνθελληνιστῶν, φωλέα φιδιῶν ποὺ ἐκτρέφαμε στοὺς κόλπους τῆς κοινωνίας μας, κεντρικὸν ὄργανον τῶν ἀπαιδεύτων κι ἀγραμμάτων «γλωσσολόγων»….
Δὲν μᾶς ἔχουν ταράξει στὴν παραπληροφόρησιν, στὴν δημιουργία φυτωρίων ἀνθελλήνων, στὴν παρουσίασιν τῶν ἀχρήστων ὥς καθηγητές!
Τίποτα ἀπὸ ὅσα ἀφοροῦν στὴν παδεῖα δὲν ἐνόχλησε εἰσαγγελεῖς, ὑπουργούς, ἐλεγκτές!
Μία χέστρα ὅμως ἦταν ἱκανὴ κι ἄξια νὰ ξεσηκώσῃ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα!
Λὲς κι ὅλα μας τὰ προβλήματα εἶναι οἱ χέστρες καὶ τὰ σκ@τά!
Λὲς καὶ τὸ ὅ,τι σκ@τὰ μᾶς  διδάσκουν, μᾶς κυβερνοῦν καὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν χαβούζα ἔχει νὰ κάνῃ μόνον μὲ τὶς χέστρες κι ὄχι μὲ τὴν στάσιν ζωῆς μίας ὁλοκλήρου κοινωνίας κι ἑνὸς σιχαμεροῦ τρόπου διακυβερνήσεως!
Εὔγε λοιπὸν ποὺ ξυπνήσατε τώρα…
Κάπως ἀργά, ἀλλὰ τέλος πάντων, ἄς ὅψονται οἱ χέστρες…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τόσο σκ@τὸ ἔχει πλημμυρίσει τὶς ζωές μας… Κάπου πρέπει νὰ τὸ διοχετεύσουμε…

Ψίτ, κύριοι εἰσαγγελεῖς, σᾶς παρακαλῶ φεύγοντας μὴν ξεχάσετε νὰ τραβήξετε τὸ καζανάκι.

Φιλονόη.  

Υ.Γ. Ἀρβανιτόπουλε. ἐσύ ποῦ εἶσαι; Ἀκόμη ἀναμένουμε ἀπαντήσεις στὴν ἐπιστολὴ ποὺ σοῦ στείλαμε. Ἔχεις κάτι νά πῇς ἤ …ζήλεψες τίς χέστρες;

Αυτή είναι η τουαλέτα των 30.000€

Η κάμερα μπήκε στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εντόπισε την περιβόητη τουαλέτα που κόστισε 30.000 ευρώ και προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα και του υπουργού Παιδείας.

Την ίδια στιγμή που η πρυτανική τουαλέτα κόστισε “χρυσάφι”, τεχνίτες την κοστολογούν μερικές εκατοντάδες ευρώ, ενώ οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι οι δικές τους τουαλέτες είναι κατεστραμμένες.

“Δεν υπάρχει τουαλέτα στο γραφείο του πρύτανη αλλά στον 7ο όροφο στο γραφείο της διοίκησης”, είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Μυλόπουλος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις σπατάλες που αποκαλύφθηκαν ύψους 8,3 εκ. ευρώ.

enikos.gr ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑΠΘ ALPHA από Enikos_gr

πηγή

Σημείωσις.

Ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν γλῶσσα ποὺ χρησιμοποιῶ σήμερα, ἀλλὰ εἰλικρινῶς, εἶμαι ἐξοργισμένη γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ὁδήγησαν τὴν «πολιτεία» νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν φωλιὰ τῶν φιδιῶν. (Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς τὸν Ἄλ Καπόνε δὲν τὸν συνέλαβαν γιὰ τὰ ἐγκλήματά ἀλλὰ γιὰ τὴν φοροδιαφυγή του… Καί εἶναι δικαιοσύνη αὐτό;)
Θεωρῶ πὼς τὸ Ἀριστετέλειον πρέπει νὰ κλείσῃ, νὰ καθαρθῇ καὶ μετά, ὅταν θὰ ξανανοίξῃ, νὰ περνᾶ κατ’ ἔτος ἀπὸ σκληρόν, ἀδυσώπητον,  ἐξονυχιστικὸν ἔλεγχον. Ὄχι ὅμως στὰ τῶν οἰκονομικῶν του μόνον. Στὰ πάντα!
Στὸ τὶ διδάσκουν, ποιοὶ τὸ διδάσκουν, πῶς τὸ διδάσκουν. Στὸ πῶς μπῆκαν, ἀπὸ ποιὰν πόρτα μπῆκαν καὶ μὲ ποιὲς συμφωνίες μπῆκαν αὐτοὶ ποὺ διδάσκουν ἤ αὐτοὶ ποὺ ὁρίζουν τὸ τὶ θὰ διδαχθῇ!
Στὸ ποιὸς ἄνοιξε τὴν Κερκόπορτα, στὸ ποιὸς χρηματοδότησε αὐτὸν ἤ αὐτοὺς καὶ στὸ πῶς θὰ παραμείνουν στὴν φυλακή, γιὰ ὅλην τὴν ὑπόλοιπη ζωή τους, δουλεύοντας σὲ καταναγκαστικὰ ἔργα, ἀποζημιώνοντας τὸ Ἑλληνικὸ δημόσιον, δῆλα δὴ τὸν Ἑλληνικὸ λαό, κι ἐπανορθώνοντας ὅλα τὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν κατὰ τῆς ἀντιλήψεώς μας, τῆς συνειδήσεώς μας καὶ τῆς ἱστορίας μας! Κάτι ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ μὲ πολλὲς ὧρες δωρεὰν διδαχῆς!
Ἐννοεῖται πὼς τὸ ἴδιο πρέπει νὰ συμβῇ σὲ ὅλα τὰ ΑΕΙ, τὰ ΤΕΙ καὶ τὰ σχολεῖα κάθε ἐπιπέδου ἐκπαιδεύσεως. Ἀρκοῦν ἡ δολοφονίες ποὺ ἔχουν διαπράξει ἤδη!!!

Φυσικὰ δὲν θὰ εἰσακουστῶ. Ἁπλῶς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους στόχους ποὺ ὀφείλουμε νὰ θέσουμε ὤς κοινωνία γιὰ τὴν ἐπομένη ἡμέρα. Ἐὰν δὲν καθάρουμε τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, κάθε βαθμίδος, καλλίτερες ἡμέρες δὲν θὰ δοῦμε σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο!

(Visited 33 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Κύριοι εἰσαγγελεῖς, φεύγοντας μὴν ξεχάσετε νὰ τραβήξετε τὸ καζανάκι!

 1. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δθαφωνήσῆ κανεὶς μὲ ὅλα αὐτὰ Φιλονόη, ἀλλὰ ἡ οὐσία εἶναι μία:Συμβαίνουν ἐπειδὴ εἴμεθα κακοὶ θεματοφύλακες.

 2. Ὅταν τὴν νύκτα ἐκείνηυν συνετελεῖτο τὸ ἔγκλημα τῆ εἰσηγήσῃ τοῦ Βερυβάκη ποῦ ἦσαν τὰ πλήθη τῶν “ἐξαγριωμένων”, τῶν “ἀγανακτησμένων”, τῶν “Ἑλληναράδων”, τῶν, τῶν, τῶν; Ποῦ;

   • ¨Η ὁποία τώρα εἶναι δυστυχῶς καὶ δική μας κοσμάρα! Ἐπιπλέον γνωρίζεις ποῖος εἶναι ὁ πρῶτος, ὅστις περιχαρέστατος ἔσπευσε νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν μονοτονίαν εἰς τὴν φυλάδαν τὴν ὁποίαν ἐξέδιδε τότε; Ὁ Μιχαλολιᾶκος! Ναί, αὐτὸς!. Τὰ δὲ σχόλιά του ἦσαν ἐπανάληψις τῆς εἰσηγήσεως Βερυβάκη, αὐτὰ τὰ ἴδια δὲ ἐπεκαλέσθη προσφάτως καὶ ὁ ὀψήμως ἀνοητεύων Κωνσταντῖνος Πλεύρης.
    Ἡ κοσμάρα μας καλὰ κρατεῖ!

   • Τὰ περὶ μονοτονιστῶν τὰ ἔχω καταθέσει Νικόλαε. Οὔτε ἐμπιστεύομαι κάποιον ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ στηρίζουν, ἐκπροσωποῦν ἤ θέλουν νὰ μποῦν στὴν βο(υ)λή.

Leave a Reply