Τελικῶς δὲν πλήττεται μόνον ἡ Ἀμερικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρώπη.

Τελικῶς δὲν πλήττεται μόνον ἡ Ἀμερικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρώπη.Τὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα, γιὰ τὰ ὁποῖα σαφῶς μᾶς ἔχουν προετοιμάσει, πλήττουν ὅλον τὸν πλανήτη.
Μία βροχούλα, ποὺ σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν, θὰ ἦταν ποτιστικὴ ἤ δροσιστική, καταντᾶ ἐπικίνδυνος χείμαρρος καὶ αἰτία θανάτων.
Παράλογον;
Φυσικά… Ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πὼς δὲν ἔχουμε πλέον νὰ κάνουμε σὲ κανέναν τομέα τῆς διαβιώσεώς μας ἐπὶ τοῦ πλανήτου μὲ κάτι φυσιολογικό, γιατί θά ἔπρεπε νά εἶναι φυσιολογική ἡ συμπεριφορά τῶν καιρικῶν φαινομένων;  
Σίγουρα κάποιοι θὰ σκεφθοῦν πὼς εἶμαι ὑπερβολικὴ καὶ πὼς αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν σήμερα στὸν πλανήτη εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀλόγου συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου.
Ἴσως ναί, ἴσως κι ὄχι.
Σαφῶς καὶ ὅλα εἶναι μεταξύ τους ἀλληλένδετα.
Τί ἔκανες; Ὑπεράντλησες πετρέλαιο; Θὰ «φᾶς» σεισμοὺς γιὰ νὰ μάθῃς νὰ σέβεσαι τὸ ὑπέδαφος.
Τί ἄλλο ἔκανες; Μόλυνες τήν πανίδα καί τήν χλωρίδα μέ ἀποτέλεσμα νά τήν μειώσῃς;  Κᾶτσε τώρα καὶ φᾶε καρκίνους γιὰ νὰ τὸ σκέφτεσαι καλλίτερα….
Τί ἄλλο ἔκανες;  Ἔκαψες τά δάση σου καί κάθε ζωντανό ὀργανισμό γιά νά τοποθετήσῃς φωτοβολταϊκά καί ἀναμογεννήτριες; Θὰ φᾶς πλημμῦρες, θὰ πνιγῇς, θὰ δῇς πόλεις σου κάτω ἀπὸ τὸ νερό, γιὰ νὰ μάθῃς νὰ σέβεσαι ὅσα σοῦ προσεφέρθησαν τόσο ἁπλόχερα!

Ὅμως αὐτὰ εἶναι τὰ ἁπλᾶ. Εἶναι αὐτὰ ποὺ κατανοεῖ κι ἕνα μικρὸ παιδάκι. Εἶναι τέλος πάντων αὐτὰ ποὺ φαίνονται. 
Αὐτά πού δέν φαίνονται πῶς θά «πληρωθοῦν» μέ τό κατάλληλον νόμισμα;
Τί ἔκανε λοιπόν ὁ ἐκάστοτε «τοποτηρητής» μας, «δεσμοφύλαξ» ἤ «ἰθύνων νοῦς»;  Ἀπεφάσισε νά κρατᾶ τούς πληθυσμούς σιδηροδεσμίους; Ἀπεφάσισε νά τούς κρατᾶ στά πνευματικά σκοτάδια; Ἀπεφάσισε νά τούς κρατᾶ στό ὅριον τῆς ἐξαθλιώσεως; 
Κανένα πρόβλημα… Δρᾶ ἔτσι ἐδῶ καὶ αἰῶνες ἀλλὰ ὑπάρχουν φυσικοὶ κανόνες, ἰσχυρότεροι τῶν ἀνθρωπίνων, ποὺ ὅταν δὲν τοὺς σέβεσαι, τότε ἔρχονται κάτι σφαλιάρες ξεγυρισμένες καὶ σοῦ ἀλλάζουν τὰ φῶτα.
Τί ἀκριβῶς λοιπόν ἔχει δομήσει ὁ «ἰθύνων νοῦς» καί ποῦ στοχεύει; 
Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος τῆς Φύσεως πλέον! 
Στὶς ὑποδομές του, στοὺς ἐγκεφάλους ποὺ τὸν στηρίζουν καθῶς ἐπίσης καὶ στὰ μέσα κατασκοπείας του.

Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν….
Ἡ Βενετία, καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ Νέα Ὑόρκη, ὅπως καὶ ὅλες οἱ πολιτεῖες τῆς ἀμερικανικῆς ἠπείρου ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφές, ἀποτελοῦν ἤ δέν ἀποτελοῦν βασικούς πυλῶνες  στηρίξεως τῶν ὑποδομῶν του; 

Θά δοῦμε λοιπόν κάτι διαφορετικό ἀπό ἐδῶ καί πέρα ἤ κάτι ἀπό ὅσα ἔχουμε ἤδη δεῖ; … 

Θά προχωρήσουν οἱ ἀποσαθρώσεις ἤ θά παραμείνουν ἐδῶ καί μόνον;
Κάτι μοῦ λέει πὼς μόλις ξεκίνησε ἡ ἀποκαθήλωσις καὶ πὼς ἔχουν πολλὰ θαυμαστὰ νὰ δοῦν τὰ ματάκια μας….
Ὑπομονὴ μόνον νὰ ἔχουμε! 

Φιλονόη. 

Κάτω από το νερό η Βενετία

<

p>Σχεδόν η μισή Βενετία ήταν σήμερα κάτω από το νερό, καθώς η ιστορική πόλη επλήγη από ιδιαίτερα υψηλή πλημμυρίδα.

Τα επίπεδα των υδάτων ανέβηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από 140 εκατοστά και αναμενόταν να παραμείνουν στα κρίσιμα αυτά επίπεδα για περίπου 15 ώρες, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές. Ήταν η υψηλότερη πλημμυρίδα από τον Δεκέμβριο του 2010. Η Βενετία αρχίζει να πλημμυρίζει όταν τα ύδατα ανεβαίνουν περίπου 110 εκατοστά. Όταν φτάνουν τα 140 εκατοστά, έχει πλημμυρίσει το 58% της πόλης. Την Πέμπτη, το ύψος του νερού στην περίφημη πλατεία του Αγίου Μάρκου ήταν 60 εκατοστά.

Η Κιότζα, μια πόλη στο νότιο άκρο της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, είναι αυτή που επλήγη χειρότερα. Το ύψος του νερού έφτασε εκεί τα 164 εκατοστά, το τρίτο υψηλότερο επίπεδο από το 1966, όταν η περιοχή είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές από μια τεράστια πλημμυρίδα.

πηγή

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply