Οἱ σκλᾶβοι τοῦ νεροῦ καί τοῦ ῥεύματος;

Οἱ σκλᾶβοι τοῦ νεροῦ καί τοῦ ῥεύματος; Ἔχουμε τόσο πολὺ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν φύσιν μας, καὶ ταὐτοχρόνως ἔχουμε τόσο πολὺ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὸ ῥεῦμα, ποὺ ἐὰν δὲν ἀντέξουμε νὰ τὸ πληρώσουμε εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ …ψοφήσουμε!
Τὸ νερὸ εἶναι εἶδος ἀναγκαῖον γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν… Τὸ ῥεῦμα ὅμως ὄχι!
Ἐμεῖς ἔχουμε μετατρέψει σὲ ἀγαθὸ κάτι ποὺ δὲν ξέρω ἐὰν τελικῶς εἶναι καὶ τόσο σημαντικό.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὀφείλουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε πλέον πὼς πράγματι εἶχαν δίκαιον οἱ ἀναρχικοὶ ὅταν ἰσχυρίζονταν πὼς ὁ πολιτισμός μας τελειώνει ἐκεῖ ποὺ τελειώνει τὸ ῥεῦμα μας.
Δίχως ῥεῦμα τελειώσαμε!

Ἐκεῖ θὰ μᾶς πατήσουν λοιπόν!
Στὴν ἀνάγκη!
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ πρῶτον ἀγαθόν, τὸ νερό, εἶναι ἤδη ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους, τὸ ῥεῦμα ἐπίσης, εἶναι δεδομένον πὼς θὰ μᾶς τὰ πουλήσουν πολὺ ἀκριβά!
Τόσο ποὺ ἐὰν δὲν πληρώνουμε, θὰ …ψοφᾶμε. Ἁπλᾶ!

Φιλονόη. 

Σκλάβοι του 21ου αιώνα: Νερό και ηλεκτρισμό… μόνο με προϋποθέσεις

“Σε συμφωνία με τους στόχους της εθνικής πολιτικής, ο πληθυσμός θα έχει πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά (νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό) και υποδομές που προτάσσει το εθνικό συμφέρον,

υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε συμμόρφωση με την συνθήκη της ΕΕ και τους αντίστοιχους δευτερεύοντες νομικούς κανόνες“. [από το 3ο Μνημόνιο)

 

Η ψήφιση των νέων -εξοντωτικών για τους εργαζόμενους και όλο το λαό- μέτρων του υποδουλωτικού 3ου Μνημονίου, όπως και του αντιλαϊκότερου κρατικού προϋπολογισμού των μεταπολεμικών χρόνων, είναι προ των πυλών.

Δεν πρόκειται απλώς για κάποιες νέες περικοπές μισθών και συντάξεων, πρόκειται για την ολοκληρωτική μετατροπή της χώρας σε μια Ειδική Οικονομική Ζώνη και των εργαζομένων της σε σκλάβους του 21ου αιώνα, με αμοιβές των 200-300 ευρώ, χωρίς σύνταξη-ασφάλιση-υγεία-παιδεία, με ξεπούλημα όλου του δημόσιου πλούτου και των κρατικών υποδομών, χωρίς καν πρόσβαση σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα!

πηγή

(Visited 17 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Οἱ σκλᾶβοι τοῦ νεροῦ καί τοῦ ῥεύματος;

  1. Ἔχουν πέσει ὡς κόρακες εἰς τὴν Ἑλλάδα διότι θέλουν – ἐπειδὴ τὰ ἔχουν ἀνάγκην καὶ ἐμεῖς εἴμεθα ΑΝΙΚΑΝΟΙ νὰ τὴν ἱκανοποιήσουν – τὰ πετρέλαια, τὸ φυσικὸν ἀέριον, τὴν ἡλιοφάνειαν, τοὺς ἀσταμάτητους καὶ ἰσχυροὺς ἀέρηδες καί, τέλος, τὰ ορμητικὰ τρεχούμενα νερά. Ὅλα αὐτὰ σημαίνουν μὲ μίαν λέξιν ΕΝΕΡΓΕΙΑ, διὰ τὴν διψασμένην Εὠρώπην καὶ ἔτι μακρύτερα. Αὐτὴν ὅμως τὴν ἀνάγκην ὅλων αὐτῶν ἡ ὁποῖα μεταφράζεται εἰς ΠΛΟΥΤΟΝ οἱ περίεργοι κάτοικοι αὐτῆς τῆς χώρας εἶναι ἀνίκανοι διὰ ραθυμίαν ἤ μαλακίαν νὰ διαχειρισθοῦν καὶ νὰ ἱκανοποιήσουν μὲ συνέπειαν θέλουμε δὲν θέλουμε θὰ τὴν ἀρπάξουν, Καὶ καλὰ θὰ κάμουν.

Leave a Reply