Μνημονιακοί ἐπίτροποι στίς τράπεζες;

Μνημονιακοί ἐπίτροποι στίς τράπεζες;φωτογραφία

Τὸ μόνον ποὺ κρατῶ, καὶ φυσικὰ ἀναμένω μὲ λαχτάρα, εἶναι τὸ κοκκινισμένο τμῆμα τοῦ κειμένου. (Δική μου παρέμβασις)

Ἔλεγχος σὲ κόμματα, σὲ συγγενεῖς πολιτικῶν, πολιτικούς…
Τὸ ἀναγκαῖον φυσικά….

Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Ἐάν οἱ ἔλεγχοι ξεκινοῦν πρό κειμένου νά περάσουν οἱ τράπεζες σέ ξένες ἰδιοκτησίες;
Τότε τί γίνεται μέ τίς κατασχέσεις; 

Μνημονιακοί “επίτροποι” στις τράπεζες

Του Γιάννη Αγγέλη

Επιτρόπους από ξένους ελεγκτικούς οίκους με δικαίωμα “βέτο” σε όλα τα κρίσιμα θέματα θα τοποθετήσει από 1/1/2013 η τρόικα σε όλες τις τράπεζες που έχουν δεχθεί στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Η συγκεκριμένη δέσμευση του ελληνικού δημοσίου εμπεριέχεται στο νέο μνημόνιο και θα ενεργοποιηθεί σε λιγότερο από δύο μήνες. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι εγχώριες εποπτικές αρχές είναι ενήμεροι και, όπως εκτιμάται αρμοδίως, ο ρόλος των επιτρόπων αυτών δεν επικαλύπτεται με τις δικές τους αρμοδιότητες στο τραπεζικό σύστημα. 

Ο ρόλος των επιτρόπων αυτών είναι να θέσουν υπό έλεγχο όλες τις δαπάνες και τις χορηγήσεις των τραπεζών, των οποίων η βιωσιμότητα εξαρτάται πλέον από την συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Το ίδιο ισχύει και για τις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια.

Οι επίτροποι θα έχουν δικαίωμα να παρεμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και κυρίως σε εκείνα που καθορίζουν την πολιτική χορηγήσεων και εξοικονόμησης πόρων. 

Αυτό σημαίνει, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ότι θα ελεγχθούν και πάλι όλα τα δάνεια και οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί σε κόμματα, πολιτικά πρόσωπα, συγγενικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, κλπ. Συγκεκριμένα, τίθενται υπό αυστηρό έλεγχο  τα δάνεια προς μετόχους, προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές της τράπεζας αλλά και εργαζόμενους, αλλά και αυτά προς συγγενικά πρόσωπα με τα προαναφερθέντα.

Ακόμη, τα δάνεια προς αυτές τις κατηγορίες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των χορηγήσεων της κάθε τράπεζα, ενώ το ύψος των δανείων ορίζεται στο πενταπλάσιο των ετήσιων αποδοχών τους για τα ενυπόθηκα δάνεια ή το πενταπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών τους για τα μη εξασφαλισμένα δάνεια.

Επίσης, αυστηρός θα είναι ο έλεγχος για τα δάνεια προς τα πολιτικά κόμματα, όπως και για τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία θα πρέπει να παρακολουθούνται ξεχωριστά.

Παράλληλα θα τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο η πολιτική χορηγήσεων των τραπεζών τόσο ως προς το πού αυτές κατευθύνονται, όσο και ως προς το ύψος των επιτοκίων με τα οποία δίνονται.

Στην ίδια κατεύθυνση θα επανεξετασθεί η πολιτική των επιτοκίων καταθέσεων, του ύψους των αμοιβών αλλά και οι δαπάνες για διαφήμιση. 

Πιο συγκεκριμένα θα επανεξετασθεί από τους επιτρόπους η σχέση του κόστους άντλησης ρευστότητας με τα επιτόκια χορηγήσεων και τον πιστωτικό κίνδυνο κάθε τράπεζας.

Οι επίτροποι αυτοί θα προέλθουν κατά πάσα πιθανότητα, όπως αναφέρουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, από ξένους οίκους με ειδίκευση στο συγκεκριμένο έργο.

Επίσης, η πολιτική των αμοιβών θα υπαγορεύεται από τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις, ενισχύοντας τη μορφή των “μπόνους”, σε συνάρτηση με την απόδοση.

Προβλέπεται ακόμη ότι “ακυρώνονται” οι μηχανισμοί άσκησης επιρροής στη διοίκηση, ενώ η αρμοδιότητα της καθημερινής λειτουργίας θα ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή.,

Βλέπετε, ἐὰν δὲν γίνῃ ἔλεγχος ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πληρώνουν, οὐδέποτε θὰ μάθουμε τὸ ποῦ ἔχουν πάει τὰ ΔΙΚΑ μας χρήματα!
Ἀπὸ τὴν ἄλλην νέα ἐρωτήματα ἀνακύπτουν…
Μέ τά κόμματα πού πηγαίνουν γιά κλείσιμο τό γίνεται;
Φιλονόη. 
(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply