Περὶ ἀνθρωπότητος…

 

Περὶ ἀνθρωπότητος...φωτογραφία

Μία θαυμάσια προσέγγισις, δίχως ἀκρότητες, μὲ πολὺ συναίσθημα καὶ θαυμασμό, ἀπὸ τὸν Κὰρλ Σαγκάν.

Μοῦ ἀρέσει κάποιες φορὲς νὰ παρακολουθῶ τὴν σκέψι του.
Πιστεύω πὼς ἔχει πολλὰ ὄμορφα νὰ μοιραστῇ μαζύ μας.

Σᾶς ἀφήνω μαζύ του…
Γιὰ καλημέρα.

Φιλονόη.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply