Ἡ ΟΛΜΕ ἔχει ξεφύγει…

 

Ἡ ΟΛΜΕ ἔχει ξεφύγει...φωτογραφία

Ἐν τελῶς μιλᾶμε!
Δὲν παραδίδει στὸ  ὑπουργεῖο (ἀ)παιδείας λίστα ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ἔχουν ὑποπέσει σὲ πειθαρχικὰ παραπτώματα!!!
(Βέβαια, τὸ ὑπουργεῖον ὄφειλε νὰ γνωρίζῃ περισσότερα… Ἀλλὰ τζέρτζελο νὰ γίνεται…)

Ὅταν λέμε ὅμως παραπτώματα τί ἀκριβῶς ἐννοοῦμε;
Παρατυπίες; Ἀνομίες; Ἀνηθικότητες;
Δῆλα δή ἡ ΟΛΜΕ προστατεύει καί περιθάλπει τήν παρανομία τήν ἀνηθικότητα καί τήν ἀνομία;
Ναί, δὲν θὰ περιμέναμε κάτι καλλίτερο ἀπὸ τὴν ΟΛΜΕ!!!
Ἐπίσης, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν μας πὼς μόνον ἐὰν κάποιος ἔχει δικαστεῖ καὶ καταδικαστεῖ θεωρεῖται ἔνοχος, τότε σαφῶς καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐπισημοποιηθοῦν καταγγελίες. Ὅμως ἐάν κάποιος σέρνει ὑποψίες γιά παιδεραστία, (παράδειγμα αὐτό) δέν θά πρέπῃ νά τεθῇ σέ διαθεσιμότητα, ἔως τῆς στιγμῆς πού θά ἀποδειχθῇ ἡ ἐνοχή ἤ ἡ ἀθωότης του; Κι ἐάν στό μεσοδιάστημα βιάσῃ μερικά παιδάκια; Τί θά ἔχουμε; Ἄγνοια; Μέ μίαν συγγνώμη θά καθαρίσουν; Ἤ θά πρέπῃ σύσσωμο τό προεδρεῖο της νά σαπίσῃ στίς φυλακές γιά συνεργεία; 

Αὐτὸ βέβαια θὰ ἦταν ἀπὸ τὰ σοβαρότερα. 
Πειθαρχικὰ παραπτώματα θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι κι ἄλλα. Ὅπως γιὰ παράδειγμα βιαία συμπεριφορά, πρὸς παιδιὰ ἤ συναδέλφους ἤ ἀκόμη καὶ γονεῖς. Ἀδικαιολόγητος ἀπουσία ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Διακρίσεις. Ῥατσισμός. Ψευδεῖς διδασκαλίες. Κομματοποίησις… Ὑπάρχουν τόσα καὶ τόσα, διόλου ἀθῶα, ποὺ  ὅμως κρύβονται.
Ἔχει δικαίωμα ἡ ΟΛΜΕ σέ κάτι τέτοιο; Καί ποιός τῆς τό ἔδωσε; Κράτος ἐν κράτει ἡ ὀργάνωσις;

Φιλονόη. 

 

Δεν παραδίδει λίστα εκπαιδευτικών με παραπτώματα η ΟΛΜΕ

 
Να μην παραδώσουν στο υπουργείο Παιδείας «λίστα» με τους εκπαιδευτικούς που έχουν πειθαρχικά παραπτώματα για να τεθούν σε αργία, καλεί τους προϊσταμένους Εκπαίδευσης το ΔΣ της ΟΛΜΕ.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, «με την εγκύκλιο του υπουργείου γίνεται απόπειρα κατάλυσης κάθε έννοιας δημοκρατικής νομιμότητας στη διοίκηση της εκπαίδευσης, καθώς στην ουσία επιχειρείται η στέρηση του πολίτη- εκπαιδευτικού από τον φυσικό του δικαστή». Και προσθέτει ότι με την προαναφερόμενη εγκύκλιο ζητείται η αποστολή μιας λίστας «προγραφών» με ονόματα εκπαιδευτικών, οι οποίοι χωρίς άλλη περαιτέρω διαδικασία- πέραν της αναφερόμενης στην εγκύκλιο «διαπιστωτικής πράξης του οικείου οργάνου»- θα τίθενται αμέσως σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας.Οι «προγεγραμμένοι» εκπαιδευτικοί δεν θα είναι μόνο εκείνοι, στους οποίους έχουν επιβληθεί ποινές οριστικής ή προσωρινής παύσης για τα πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται στο κείμενο του νόμου και της εγκυκλίου, αλλά και εκείνοι, των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούν, σημειώνεται. Με τον τρόπο αυτόν επιβάλλεται ποινή πριν από την οριστική καταδίκη και, επομένως, παραβιάζεται κατάφωρα το «τεκμήριο αθωότητας», η θεμελιώδης ποινική αρχή που κατοχυρώνεται τόσο από το εσωτερικό δίκαιο (με την αυξημένη συνταγματική ισχύ του αρθρ. 28 παρ. 2 του Συντάγματος), όσο και από το κοινοτικό δίκαιο.Όπως αναφέρει η ΟΛΜΕ, οι δημόσιοι υπάλληλοι, επομένως και οι εκπαιδευτικοί, θέλουν να είναι, πλέον, όμηροι της διοίκησης και του αυταρχικού κράτους, αφού, θα επικρεμάται πάνω από το κεφάλι τους η δαμόκλειος σπάθη της απόλυσης γενικά και ειδικά της «αργίας» και της «δυνητικής αργίας» σε περίπτωση «πειθαρχικής ποινής». Η ΟΛΜΕ θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή με «όχημα» τα πειθαρχικά παραπτώματα, θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου για απολύσεις στην εκπαίδευση. Τέλος, ζητεί από το υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την εν λόγω εγκύκλιο.
(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply