Ἀνακεφαλαίωσις!

 

Ἀνακεφαλαίωσις!φωτογραφία

Γιά νά ἀνακεφαλαιώσουμε … 
Οἱ ἐταιρίες πού εἶχαν δημιουργηθεῖ καί παρήγαγαν πλοῦτο … ἐξαγώγιμα προϊόντα … θέσεις ἐργασίας …. φόρους … καί μέ τήν δική τους συμβολή ἡ Ἑλλάδα γνώριζε ρυθμούς ἀνάπτυξης … κρατικοποιήθηκαν!
Ἡ κρατικοποίηση φυσικά ἔγινε μέ δικά μας χρήματα ! 
Ὅσες δέν κατάφεραν νά τίς κρατικοποιήσουν, εἴτε τίς ἔκαψαν … ἤ τίς ἀνάγκασαν νά φύγουν ἀπό τήν Ἑλλάδα … ἤ τίς στραγγάλισαν μέσῳ τῶν δανείων μέ τά ὑπέρογκα ἐπιτόκια καί τίς κατέσχεσαν ! 
Πληρώσαμε δηλαδή πολύ ἁδρά γιά νά τίς κάνουμε «κτῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ »! 

Στήν συνέχεια … τό κτῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ … ἔγινε προβληματικό ! 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΣΑΜΕ γιά νά τίς ἐξυγιάνουμε … 
Ἐξυγιάνθηκαν …. καί ξαναπροβληματίσθηκαν! ΚΑΙ ΤΙΣ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΣΑΜΕ! καί συνέχισαν νά ἔχουν παθητικό … καί συνεχίζαμε νά πληρώνουμε καί τίς ἐπιχειρήσεις … καί τό παθητικό τους … καί τά κομματόσκυλα πού «φύτευαν» ἐκεῖ μέσα (μέ τήν δικαιολογία ὅ,τι ἔτσι πατάσσουν τήν ἀνεργία) ….
Καί ἀφοῦ τίς πληρώσαμε ἄπειρες φορές … ὦν οὐκ ἔστιν ἀριθμός … καί γιά κάποιες πληρώσαμε καί πρόστιμα (καί ἐξακολουθοῦμε νά πληρώνουμε) …. τώρα πρέπει νά ἰδιωτικοποιηθοῦν ! 
Μόνο πού δέν τίς ἀγοράζει πλέον κανείς … παρά μόνο ἄν τίς χαρίσουν ! ἤ σχεδόν τίς χαρίσουν ! Μήπως ξέχασα νά ἀναφέρω κάτι; καί μοῦ ξέφυγε ;

Ἑλένη
(Visited 25 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀνακεφαλαίωσις!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀνακεφαλαίωσις! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply