Νέο βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μιχαλοπούλου!

 

Νέο βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μιχαλοπούλου!  Κατὰ τὰ ἔτη 1916-1920, κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς βενιζελικῆς παράταξης ἦταν οἱ ἐναντίον τῶν ἀντιπάλων της διώξεις στὶς ὁποῖες συστηματικῶς ἐπιδόθηκε. Οἱ διώξεις αὐτὲς ὑπῆρξαν κατὰ πολὺ βαρύτερες ἀπὸ ἐκεῖνες πού, ἀκόμη καὶ σήμερα, εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουνε σὲ  περιόδους πολιτικῶν συγκρούσεων.Γιὰ τὴν ἀπίθανη βαρβαρότητα τῶν διώξεων ἐκείνων εἶχε μιλήσει ἀνοιχτὰ ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος, σὲ κατάθεσή του, κατὰ τὸ 1928, σὲ κατάθεσή του στὴν Επιτροπὴ τοῦ νόμου 3398 τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. (Ἐξυπακούεται ὅτι αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ τεῦχος τῶν Πρακτικῶν τῆς  Βουλῆς σήμερα κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ βρεῖ πουθενά.)

Τί εἶπε ὁ Θ. Πάγκαλος; Τὰ ἑξῆς:  Ποῖος δύναται σοβαρῶς νὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι τὸ ἀπὸ τοῦ  1916 μέχρι 1ης Νοεμβρίου 1920 πολιτικὸν  καθεστὼς ἦτο ὁμαλόν ἢ  νόμιμον; Τὸ καθεστὼς ἐκεῖνο, διὰ   νὰ   διατηρηθῇ  εἰς τὴν  ἐξουσίαν,  ἠναγκάσθη νὰ φυλακίσῃ καὶ νὰ τουφεκίσῃ πολλούς,   ἀκόμη  δὲ  νὰ  ἀπαγορεύσῃ διὰ σκληρῶν μέτρων καὶ νόμων καὶ αὐτὴν  τὴν ἐκδήλωσιν  δυσαρέσκειας  εἰς βάρος του. Ἀπὸ τῆς 1ης  Νοεμβρίου 1920 μέχρι τοῦ Σεπτεμβρίου 1922 παρεμβάλλεται ἡ περίοδος τῆς Γ’ Ἐθνοσυνελεύσεως, ἥτις ἀναντιρρήτως ἐξεπροσώπει τὴν λαϊκὴν θέλησιν.

      Ἀπὸ τοὺς ἡρακλεῖς τοῦ βενιζελισμοῦ ὁ Πάγκαλος… ἄρα ἐξ οἰκείων τὰ βέλη…

      Ἀποκορύφωμα τῶν παραπάνω διώξεων ἦταν ἡ φονικὴ ἐπίθεση ποὺ ἔκαναν ξένες δυνάμεις καὶ ὄργανα τῆς «κυβέρνησης» τῆς Θεσσαλονίκης τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1916 στὰ χωριὰ Απείρανθος καὶ Μονὴ τῆς Νάξου. Ἡ ἐπίθεση προκλήθηκε ἀπὸ τὴν ἄρνηση τῶν κατοίκων  νὰ ἀναγνωρίσουνε τὴν «κυβέρνηση» ‘της Θεσσαλονίκης.

            Ἔνοπλες δυνάμεις κατέφθασαν τότε στὴ Νάξο, γιὰ νὰ καταστείλουν τὸ «κίνημα». Ἔδρασαν μὲ τρόπο ἐξαιρετικὰ σκληρὸ καὶ βάρβαρο. Οἱ πράξεις τους ὑπῆρξαν ἀνάλογες μὲ ἐκεῖνες τῶν Τούρκων, ὅταν μπήκανε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1453 καὶ στὴ Σμύρνη τὸ 1922: Φόνοι, βιασμοί, ἀσέλγεια σὲ βάρος τῶν  νεκρῶν, συστηματικὸ  πλιάτσικο καὶ ἐκτεταμένη καταστροφή.

Πολεμικὸ πλοῖο  εἶχε τὴν ἐντολὴ νὰ ἰσοπεδώσει τὸ χωριὸ μὲ ἑκατὸ (100) βολὲς τηλεβόλων. Αὐτὸ τελικῶς δὲν ἔγινε, ἐπειδὴ στὸ πλήρωμα συγκαταλεγόταν κάποιος ποὺ καταγόταν ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν Ἀπείρανθο. Σύμφωνα μὲ παράδοση ποὺ ἀκόμη κυκλοφορεῖ, αὐτὸς ἄλλαξε τὸν ἀριθμὸ τῶν κανονιοβολισμῶν πάνω στὸ ἔγγραφο τῆς ἐντολῆς σβήνοντας τὸ 100 καὶ βάζοντας στὴ θέση του τὸ νούμερο δύο (2). Ἔτσι τὰ χωριὰ σωθήκανε.

   Ἡ βαρβαρότητα ποὺ γενικῶς διακατεῖχε ὅλους τοὺς ἐκπροσώπους καὶ ὑποστηρικτὲς τῆς «κυβέρνησης» τῆς Θεσσαλονίκης ἔφτασε σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε ὁ διοικητὴς τῆς Χωροφυλακῆς στὴ Χώρα τῆς Νάξου πῆρε ἐντοοός που διακατείχε την εξουσία, έφθασε στο σημείο να διατάξει τον Διοικητή της Χωροφυλακής στην Χώρα της Νάξου να συλλάβει τη Μητέρα τοῦ Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, ὀγδόντα χρονῶν τότε, καὶ νὰ τὴ ρίξει  στὸ κρατητήριο. Ἐκεῖνος πράγματι  τη «συνέλαβε», ἀλλά, ἀντὶ νὰ φυλακίσει τὴ σεβάσμια, γηραιὰ Κυρία, τὴν κράτησε στὸ γραφεῖο του, μέχρι νὰ «περάσει τὸ κακό».

 

     Μίκης Πρωτοπαπαδάκης

(Visited 19 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Νέο βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μιχαλοπούλου!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νέο βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μιχαλοπούλου! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Όπου υπήρξε Ελληνισμός,τον κατέστρεψε ο βενιζέλος.Ο εθνάρχης των γραικύλων.Κατέστρεψε έναν λαό με αιώνια και δυναμική παρουσία σε όλο τον χώρο της πάλαι ποτέ Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.Παρουσία αιώνων στην Ασία τερματίστηκε με τον πιο βίαιο και άδοξο τρόπο.Μικρασιατική καταστροφή,το ξερίζωμα του Ελληνισμού από εκείνον τον χώρο έγινε,γιατί ενοχλούσε ο Ελληνισμός του Πόντου.Τους ενοχλούσε η ακμή του Ελληνισμού των παραλίων τηςπάλαι ποτέ Σοβιε-τικής Ένωσης.Τι έκαναν οι Μεγάλες Δυνάμεις (βλέπε Μ.Βρετανία); Χρησιμοποίησαν και πάλι τον δούλο τους.Ο βενιζέλος έστειλε στράτευμα στη Ρωσία, για να ενισχύσει την αντεπανάσταση.Πιο μεγάλο στράτευμα ακόμα και από εκείνα των μεγάλων δυνάμεων. Το αποτέλεσμα;Ο Ελληνισμός προκάλεσε τους μπολσεβίκους και έπεσε στη δυσμένεια του καθεστώτος του φασίστα σφαγέα στάλιν.Έτσι σε μια νύχτα τον έβαλαν στα τρένα και βρέθηκε μια ανάσα σε απόσταση από την Κίνα.Αυτός ο καταστροφέας του παγκόσμιου Ελληνισμού ήταν επιπλέον και Δημοκράτης,αφού τις περισσότερες φορές που κυβέρνησε τον τόπο,το έκανε πραξικοπηματικά. Η μέθοδός του ήταν πάντα η ίδια. Αφού δρομολογούσε τις πολιτικές καταστάσεις με τον τρόπο που συνέφερε τη Βρετανία,εγκατέλειπε τη χώρα,για να μην χρεωθεί τις ευθύνες.Με το σύνθημα ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά κυβέρνησαν και οι επίγονοι του βενιζέλου.Από τον Βενιζέλο,ο οποίος κατέστρεψε τον παγκόσμιο ελληνισμό,μέχρι τον Παπανδρέου, ο οποίος μας έβαλε στον εμφύλιο πόλεμο,τον γιό του που καταχρέωσε την Ελλάδα και τον εγγονό του που μας ξεπούλησε,όλοι τους σαν γνήσιοι βενιζελικοί ήταν και είναι λακέδες της Δύσης.

  3. Σφοδρα εντυπωσιαζομαι απο το γεγονος οτι προσωπα που, σε καποια περιοδο, παρουσιαζονται και καταγραφονται -βαθια, 8α ελεγα, στην αθωα και αγνοουσα λαϊκη συνειδηση- ως “Εθναρχες” και “Σωτηρες” αποκαθηλωνονται ΑΡΔΗΝ σε “Εθνοπροδοτες και Δοσιλογους” (με κεφαλαια !! )
    Αυτα… περι “λαϊκης σοφιας” και περι “προπαγανδας” !!!!
    Καλημερα…

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νέο βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μιχαλοπούλου! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply