Ἀφροδίτη κι Ἔρως.

Ἀφροδίτη κι Ἔρως. Περὶ φύσεως Ἔρωτος κι Ἀφροδίτης καταπιάνεται σήμερα ἡ «Ξύστρα». 
Ἐνδιαφέρουσα τοποθέτησις…
Μόνον ποὺ πιστεύω πὼς ὁ Ἔρως, ἄν καὶ πράγματι ἔχει ἀρσενικὴ φύσι, στὴν γραμματική μας, οὐσιαστικῶς εἶναι κάτι ἐν τελῶς παρεξηγημένον, διότι δὲν μποροῦμε νὰ «χωρέσουμε» μέσα του τὴν σχέσι του μὲ τὴν ἀρχή.
Δῆλα δή, τὴν βάσι δεδομένων ποὺ μᾶς προσφέρει, πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσουμε τὸν κόσμο μας. 

Ὁ Ἔρως, ἔχει θέσι στὴν Κοσμοθεωρία τοῦ Ἕλληνος. Δῆλα δὴ ἔχει θέσι στὶς ἀπαρχὲς τῆς ζωῆς. 
Πῶς τό ἀντιλαμβανόμαστε αὐτό;
Πάντως ὄχι μὲ τὰ στενὰ ὅρια ποὺ θέτουμε σήμερα στὶς ἔννοιες τῶν λέξεων. 

Φιλονόη.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΙ ΕΡΩΣ

Έρως, θεός του… έρωτα, ή αλλιώς της οποιασδήποτε έλξης. Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς. Όχι όμως και του έρωτα όπως συχνά αναφέρεται . Μάλιστα, πρόκειται για τη μητέρα του Έρωτα σύμφωνα με κάποιες θεωρήσεις, οι οποίες όμως έρχονται σε αντίθεση με την κοσμογονία του Ησίοδου όπου ο Έρως είναι μια από τις πρώτες θεότητες που εμφανίζονται.
Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον στην ελληνική λατρεία υπάρχει θεότητα “Έρως” είναι τελείως λανθασμένη η ταύτιση της Αφροδίτης με τον έρωτα. Άλλωστε, η ιδιότητα των βελόπληκτων ερωτευμένων να εξιδανικεύουν, διακρίνοντας στο σύντροφό τους αποκλειστικά τα όμορφα χαρακτηριστικά του, κλείνοντας τα μάτια στα ελαττώματα, ανάγει τον έρωτα σε κάτι που σίγουρα είναι διαφορετικό της ομορφιάς και άρα της Αφροδίτης…

Ποια μπορεί να είναι η πηγή αυτού του λάθους; Ο Έρως, είναι αρσενικός. Ο έρωτας όμως, ως ανθρώπινο συναίσθημα, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρήσεις μοιάζει θηλυκός. Αυτό το γένος φορτώνεται ό,τι έχει να κάνει με αυθορμητισμό, παραλογισμό και από καρδιάς επιπολαιότητες. Αν όμως σκεφτούμε πως η Αθηνά -της σοφίας- είναι θηλυκή, ενώ ο Άρης -της μέχρι θανάτου φαγωμάρας- αρσενικός, αρχίζει να ξεκαθαρίζει η πηγή του λάθους. Κάτι είναι στραβό στις σύγχρονες θεωρήσεις περί θηλυκού και αρσενικού. Κι αυτό το κάτι, ταύτισε λανθασμένα την Αφροδίτη με τον έρωτα.

ξύστρα

(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀφροδίτη κι Ἔρως.

Leave a Reply