Εἴμαστε ἠλίθιοι καί συζητᾶμε γιά πληρωμή χαρατσίου μέσῳ ΔΕΗ;

Εἴμαστε ἠλίθιοι καί συζητᾶμε γιά πληρωμή χαρατσίου μέσῳ ΔΕΗ;Πολλὰ πανηγύρια βλέπω ἐδῶ τριγύρω, κι αὐτὸ δὲν εἶναι καλὸ γιὰ κανέναν μας.
Ἄλλο νὰ συνειδητοποιοῦμε τὸ τὶ ἔχουν ἐπιβάλλῃ κι ἄλλο νὰ νομίζουμε πὼς συνειδητοποιοῦμε.

Μᾶς ἔχουν ἐπιβάλλει ἕνα ἀντισυνταγματικὸ μέτρον μὲ μίαν ἀκόμη πιὸ ἀντισυνταγματικὴ διαδικασία. Οὐσιαστικῶς μᾶς ἔχουν πείσῃ, διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται, πὼς ὄχι μόνον πρέπει νὰ πληρώσουμε, ἀλλὰ ἐὰν δὲν πληρώσουμε εἴμαστε παράνομοι καὶ φυσικὰ θὰ ἀναβαπτισθῇ σὲ ἠθικὸν καὶ νόμιμον τὸ νὰ μᾶς κόψουν τὸ ῥεῦμα!
Κάνουμε πλάκα;

Τὸ πρόβλημα τῆς κυβερνήσεως παραμένει στὸ ὅ,τι ἔχει ἀποφασίσῃ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς ἀντισυνταγματικοῦ μέτρου, μὲ ἔναν ἀκόμη πιὸ ἀντισυνταγματικὸ τρόπο. 
Ἡ εἴσπραξις τοῦ χαρατσιοῦ ἀπὸ τὴν ΔΕΗ εἶναι ἐν τελῶς ἀντισυνταγματική, κι ἄς κάνῃ τὴν πάπια μὲ ἀναβολὲς κι ἀναστολὲς ὁ Ἄρειος Πάγος, διότι ἁπλούστατα ἐμεῖς ἔχουμε ὑπογράψει μίαν σύμβασι, ἰδιωτικοῦ δικαίου, μὲ τὴν ΔΕΗ, ἡ ὁποία παραμένει ἐταιρεῖα ἰδιωτικοῦ δικαίου. Τὸ κράτος (Μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) μετατρέπει αὐτὴν τὴν σύμβασι σὲ ὑποχρεωτική, (ἀναγκαστικοῦ δικαίου) καταργῶντας οὐσιαστικῶς καὶ τὴν ἴδιαν τὴν σύμβασι ἀλλὰ κυρίως τὸ δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορίζεσθαι! 
Γιατί λοιπόν συζητᾶμε γιά δικαστήρια ἐπί δικαστηρίων, τήν στιγμή πού μέ μίαν ἐξωδικαστική διαδικασία μποροῦμε νά καθαρίσουμε μέ ἐτοῦτο τό κατασκεύασμα;
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὁ Στουρνάρας μᾶς ἐμπαίζει, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ἐφ΄ ὅσον ἔχει ἀντιληφθῇ πὼς ἡ παπαριὰ πιάνει στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!!!

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για το χαράτσι

 

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα το τριμελές συμβούλιο του Αρείου Πάγου έκανε δεκτό το αίτημα του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, και αναστέλλει την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είχε απαγορεύσει να εισπράττεται το ειδικό τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

To σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

“Γενικά πιθανολογήθηκε ότι από την εκτέλεση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης 1101/2012 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος εκουσίας δικαιοδοσίας) και ιδίως κατά το μέρος που εναγόμενη ΔΕΗ ΑΕ υποχρεώνεται να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν.4021/2011 για να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν.4021/2011, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό, θα προκύψει κίνδυνος βλάβης για το ελληνικό δημόσιο ως αληθινό δικαιούχο και τη ΔΕΗ ΑΕ ως μη δικαιούχο διάδικο, η αποκατάσταση της οποίας δεν θα είναι ευχερής. Αφού με την με άμεση απόδοση του ΕΕΤΗΔΕ μέσω της ΔΕΗ τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας από ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ τόσο για το 2012, όσο και για το 2013”.

Για τους λόγους αυτούς, καταλήγει το σκεπτικό της απόφασης,

“Αναστέλλει την εκτέλεση και την ισχύ της υπ’ αριθμ. 1101/2012 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος εκουσίας δικαιοδοσίας), πλην της πρώτης διάταξης του διατακτικού της με την αντίστοιχη διάταξη περί απειλής χρηματικής ποινής για κάθε παραβίαση αυτής ανά καταναλωτή και κατά ημέρα παραβίασής της, με την οποία “υποχρεώνει την εναγόμενη να μην διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που δεν καταβάλουν το τέλος ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011″, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί των από 12-12-2012 και 13-12-2012 αιτήσεων αναιρέσεως, που ασκήθηκαν από τους αιτούντες κατ’ αυτής και μάλιστα υπό τον όρο συζήτησης των αναιρέσεων αυτών στην δικάσιμο που ορίστηκε (22-3-2013)”.

πηγή

 

Ἀναλωνόμαστε σὲ συζητήσεις, δίκες, ἔξοδα, τὰ ὁποῖα οὐδεῖς θὰ μᾶς πληρώσῃ, τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλα αὐτὰ εἶναι ΠΑΡΑΝΟΜΑ!!! Σκέτο!!!
Κι ἀφῆστε τὸν Στουρνάρα, τὸν Στοῦρνο καὶ τὸν Ἀναλφάβητο νὰ τρίβουν τὰ χέρια τους!!! Δὲν  ἔχουν κανένα δικαίωμα! Τὸ γνωρίζουν!

Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἄχνη γιὰ κουραμπιέδες!

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. Τί ἔκανε ὁ Ἄρειος Πάγος; Ἔδωσε παράτασι; Γιατί; Διότι κατοχύρωσαν οἱ δικαστές του τίς ἀμοιβές τους; Ἀλήθεια; Καί αὐτό ἀπό μόνον του προασπίζει τά Ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τό δικαίωμά μας στήν αὐτοδιαχείρισι; Καί ποῦ ἀκριβῶς στέκεται τό δικαστήριον Ἀθρωπίνων Δικαιωμάτων; Λίγο πιό ἐπάνω ἀπό αὐτούς; Μήπως καλλίτερα νά ἀναζητούσαμε τούς νόμους ἐκείνους μέ τούς ὁποίους χαρακτηρίζονται κάποιοι κρατικοί λειτουργοί ὤς ἐπίορκοι; Πόσο ἄσχημη ἰδέα θά ἦταν τό νά στρεφόταν μία ὁμάδα πολιτῶν κατά τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀρείου Πάγου καί τῶν φερομένων ὤς δικαστῶν του; Ἔ; Τό βρίσκετε κακή ἰδέα;

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply