Ἡ νέα μέθοδος ὑφαρπαγῆς τῆς κατοικίας τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὰ ἐνεργειακὰ πιστοποιητικά!

Ἡ νέα μέθοδος ὑφαρπαγῆς τῆς κατοικίας τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὰ ἐνεργειακὰ πιστοποιητικά!1

Ἄν καὶ γενικῶς ἤμουν, εἶμαι καὶ θὰ παραμείνω μὲ αὐτοὺς ποὺ φωνάζουν καὶ ἐργάζονται γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν διαδικασία, τῶν ἐνεργειακῶν πιστοποιητικῶν, ἔχω πάρα πολλὲς ἐνστάσεις. 
Γιὰ λόγους οἰκονομίας καὶ μόνον, κι ὄχι γιὰ λόγους συνειδήσεως ἀπαραιτήτως, δὲν νομίζω νὰ εἶναι πολλοὶ οἱ Ἕλληνες ποὺ δὲν θὰ ἐπιθυμοῦσαν ἐνεργειακὲς μειώσεις στὶς καταναλώσεις τους. Τί γίνεται ὅμως ὅταν περνᾶμε διά τῆς βίας σέ νομοσχέδια πού παρακάμπτουν πλέον τίς δυνατότητες τῶν συμπολιτῶν μας; Τί γίνεται ὅταν ἐπισήμως πλεόν ἡ ἰδιοκτησία στήν χώρα μας μετατρέπεται, ἀργά ἀλλά σταδιακά, σέ ἀδίκημα; 

Μὲ περισσοτέρους ἀπὸ ἕνα ἐκατομμύριο ἀνέργους, ἔχουμε φθάσῃ πλέον στὸ σημεῖον νὰ ἀναρωτιόμαστε γιὰ τὸ πόσο εὑρηματικοὶ εἶναι στὸν τομέα τῆς ὑφαρπαγῆς τῶν περιουσιακῶν μας στοιχείων. 
Ξεκίνησαν τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 μὲ μίαν ἁπλῇ νομολογία, ἡ ὁποῖα ἀνέφερε πὼς στὶς νέες κατοικίες εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ ἐνεργειακὴ πιστοποίησις καὶ φθάνουμε σήμερα στὸ νὰ εἶναι τὰ πιστοποιητικὰ αὐτὰ ὑποχρεωτικὰ γιὰ ὅλες τὶς κατοικίες, ἀκόμη κι ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἐξαιρέθηκαν πρὸ δύο ἐτῶν. 

Σᾶς παραθέτω τὰ δύο δημοσιεύματα ποὺ εἴχαμε καὶ μαρτυροῦν τὴν πραγματική τους πρόθεσι

Ἡ νέα μέθοδος ὑφαρπαγῆς τῆς κατοικίας τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὰ ἐνεργειακὰ πιστοποιητικά!2Σε απαλλαγή των μικρών ακινήτων (κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων) από την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος,  με εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε την Τετάρτη στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Με την ίδια εγκύκλιο, αποσαφηνίζεται το καθεστώς έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για ημιτελή, υπό ανέγερση ακίνητα. 

Υποχρεωτική από σήμερα η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

Για κατοικίες πάνω των 50 τ.μ.

Όπως είναι γνωστό, από τη Δευτέρα ενεργοποιείται η υποχρέωση έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για τις μισθώσεις ή αγοραπωλησίες ακινήτων (όχι τις γονικές παροχές), σε εφαρμογή σχετικής κοινοτικής οδηγίας. 

Τα πιστοποιητικά θα κατατάσσουν τα ακίνητα σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης (όμοια με αυτά που εκδίδονται ήδη για τις ηλεκτρικές συσκευές), ανάλογα με την εκτίμηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, αερισμού, κ.λπ. και θα προτείνουν (δεν θα επιβάλουν) την υλοποίηση εργασιών για τη μείωσή της. 

Ήδη, με προηγούμενη εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (2279/22-12-2010) έχει δοθεί εξάμηνη αναβολή στην υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ για την πλειοψηφία των μισθώσεων ακινήτων, στις οποίες τα πιστοποιητικά θα απαιτούνται από τον Ιούλιο του 2011. 

Οι μισθώσεις για τις οποίες δεν δόθηκε αναβολή, και συνεπώς το πιστοποιητικό θα απαιτείται από τη Δευτέρα, είναι εκείνες που αφορούν τη μίσθωση ολόκληρου κτιρίου σε νέο ενοικιαστή. 

Με τη νέα εγκύκλιο (2366/5-1-2011), το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι:

 • Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για ιδιοκτησίες κάτω των 50 τετραγωνικών. Δηλαδή, γι’ όλα τα μικρά γραφεία, διαμερίσματα και καταστήματα.
 • Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή το ακίνητο είναι ημιτελές, η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής. Τότε, ο πωλητής θα πρέπει να παραδώσει το πιστοποιητικό στον αγοραστή και η παράδοση δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους σε συμβολαιογράφο.

Όσοι θα χρειαστούν ενεργειακό πιστοποιητικό από την ερχόμενη Δευτέρα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε ενεργειακό επιθεωρητή. 

Το ΥΠΕΚΑ έχει καταρτίσει μητρώο στο οποίο έχουν ενταχθεί 417 επιθεωρητές σε όλη τη χώρα. 

Η λίστα των επιθεωρητών ανά νομό έχει αναρτηθεί σε ειδική ιστοσελίδα, ενώ πληροφορίες δίνονται και από το τηλέφωνο 210-9797400. 

Οι κατώτατες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών έχουν καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα ως εξής: 

 • Για διαμερίσματα 2,46 ευρώ ανά τετραγωνικό με ελάχιστη αμοιβή 185 ευρώ.
 • Για μονοκατοικίες 1,85 ευρώ ανά τ.ν. με ελάχιστο τα 246 ευρώ.
 • Για ολόκληρα κτίρια κατοικιών 1,23 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 246 ευρώ.
 • Για επαγγελματικούς και λοιπούς χώρους πλην κατοικιών 3,07 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο τα 369 ευρώ. Για κτίρια άνω των 1.000 τ.μ. τα επιπλέον τετραγωνικά χρεώνονται με 1,85 ευρώ/τ.μ.

Οι φορείς της κτηματαγοράς πιέζουν πάντως για κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και της κατάργησης των διοικητικά οριζόμενων αμοιβών που προωθεί η κυβέρνηση.

Τὰ νέα, 10 Ἰανουαρίου 2011.

Καὶ συνεχίζουμε τώρα, Δεκέμβριος τοῦ 2012, σχεδὸν δύο χρόνια μετά, μὲ τὴν ἐξῇς δημοσίευσι

Κατατέθηκε στη Βουλή

Ενεργειακά πιστοποιητικά και στα μικρά διαμερίσματα με νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ

Ἡ νέα μέθοδος ὑφαρπαγῆς τῆς κατοικίας τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὰ ἐνεργειακὰ πιστοποιητικά!2

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και στα διαμερίσματα κάτω των 50 τετραγωνικών, καθώς και αυστηρότερες προδιαγραφές για τα κτίρια που θα κατασκευαστούν την επόμενη δεκαετία, προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) επεκτείνονται από και στα μικρά διαμερίσματα, κάτω των 50 τμ., τα οποία ως τώρα εξαιρούνται.

 • Από την 1η Ιανουαρίου 2014, για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα.
 • Από το 2021 και μετά, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.
 • Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, διαφορετικών για νέα και υφιστάμενα κτίρια. Τα νέα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενώ τα υφιστάμενα θα πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτές όταν υφίστανται ριζική ανακαίνιση.

Ακόμη: 

 • – Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό στα νέα κτίρια προκειμένου να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ).
 • – Γίνεται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και διαφημίσεις για την πώληση ή τη μίσθωση ενός κτιρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ.
 • – Προβλέπονται πρόστιμα για την περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ ή εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης και για την παρακώλυση των ελέγχων της ΕΥΕΠΕΝ.
 • – Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης στις οποίες διαπιστώνεται παράβαση ακυρώνονται αυτοδίκαια, ενώ ο αρμόδιος ενεργειακός επιθεωρητής υφίσταται κυρώσεις. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε αντικατάστασή των ΠΕΑ ενώ δύναται να λάβουν και αποζημίωση.

τὰ νέα, 19 Δεκεμβρίου 2012.

Δῆλα δή, γιὰ νέες κατοικίες εἶναι ἀπολύτως δεδομένον πὼς θὰ πρέπῃ νὰ ἔχουν ἐνεργειακὴ πιστοποίησι, ἀλλὰ τὸ σημαντικότερον εἶναι πὼς πρέπει πλέον ΟΛΕΣ οἱ κατοικίες νὰ περάσουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν διαδικασία.
Κι ἐν ᾦ ἀρχικῶς θὰ ἦταν συμβουλευτικὸς ὁ ῥόλος τῶν ἐλεγκτῶν, τώρα περνᾶμε στὶς κυρώσεις.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἀναφέρονται σὲ ΟΛΕΣ τὶς κατοικίες! Μὰ σὲ ὅλες!
Κι αὐτὲς τῶν ὁποίων οἱ ἰδιοκτῆτες τους ἐργάζονται ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὲς ποὺ οἱ ἰδιοκτῆτες τους εἶναι ἕνα βῆμα πρὶν τὴν ἀπόγνωσι.
Ἀλήθεια, σέ κάποιον συνταξιοῦχο, τοῦ ὁποίου ἡ σύνταξις ἔχει κατέβῃ, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, στά 600 εὐρῶ, μέ ὅλες αὐτές τίς ἐπί πλέον ἀνισόρροπες ἀπαιτήσεις τους, ἔχει ἀναρωτηθῇ κάποιος γιά τό πῶς θά μπορέσῃ νά λάβῃ τό ζητούμενον πιστοποιητικόν; Ὁ ἄνεργος; Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει πάψῃ νά θερμαίνῃ τό σπίτι του διότι δέν μπορεῖ;
Μέ αὐτούς τί θά γίνῃ; Πάλι πιό βαθιά θά τούς χώσουν στήν ἀπόγνωσι;

Εἶμαι πλέον βεβαία πὼς τὸ ἐπόμενον κτύπημα, κατὰ τῆς ἰδιοκτησίας στὴν χώρα μας, ἔρχεται μέσα ἀπὸ τὴν …πράσινη ἀνάπτυξι καὶ τὰ ἐνεργειακὰ πιστοποιητικά!
Εὕχομαι νὰ κάνω λᾶθος…
Ἀλλὰ κατὰ πῶς πάει…

Φιλονόη.

Υ.Γ. 1.Πάντως, ἐξακολουθῶ νὰ ἰσχυρίζομαι πὼς πληρώνω ὅσο ὅσο, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς δῶ νὰ χάνονται ἀπὸ τὰ μάτια μου!

Υ.Γ.2. Γιά τά πρόστιμα διαβάσατε; Θὰ ξεπερνοῦν τὰ 10.000 εὐρόπουλα…  Αὐτά ποῦ τά βάζουμε; Δέν λειτουργοῦν προσθετικά;

(Visited 25 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ νέα μέθοδος ὑφαρπαγῆς τῆς κατοικίας τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὰ ἐνεργειακὰ πιστοποιητικά!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ νέα μέθοδος ὑφαρπαγῆς τῆς κατοικίας τῶν Ἑλλήνων εἶναι τὰ ἐνεργειακὰ πιστοποιητικά! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply