Πολιτιστικοὶ σύλλογοι-ἄποροι, 1-0!!!


Πολιτιστικοὶ σύλλογοι-ἄποροι, 1-0!!!
Ἐν τάξει… Δὲν εἶναι καὶ ΜΚΟ. Εἶναι ἁπλῶς ἕνας πολιτιστικὸς σύλλογος, γιὰ τὸν ὁποῖον …εἴχαμε μίαν σκασίλα!!! Ἀλλὰ παρέλαβε τὴν βίλα Παυλίνα, αὐτὴν ποὺ ὁ Ζωγράφος χάρισε στὴν κόρη του, καὶ τὴν χρησιμοποιεῖ γιὰ …δεῖπνα, μὲ ἀντικαταβολή, πρὸ κειμένου νὰ συγκεντρώσῃ τὰ ἀπαραίτητα χρήματα ποὺ χρειάζεται γιὰ …Γιά ποιόν λόγο τά χρειάζεται; Δὲν κατάλαβα διόλου καλά…


Ὄχι, δὲν εἶμαι ὑπὲρ τῆς δημοτικοποιήσεως καὶ τῆς κρατικοποιήσεως τῶν διαφόρων περιουσιακῶν στοιχείων. Ὅμως στὴν παρούσα περίπτωσι, ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸ γεγονὸς τῆς ὅλο καὶ μεγαλυτέρας ἐξαθλιώσεως, ὄχι μόνον χρειάζονται τέτοιοι χῶροι, ἀλλὰ ἀπαιτοῦνται. Ὄχι μόνον δὲν πρέπει νὰ τοὺς παραχωροῦν ὅπου τοὺς καπνίσει, ἀλλὰ πρέπει καὶ νὰ διαφυλάττονται μὲ κάθε κόστος. Στὴν χειροτέρα τῶν περιπτώσεων κάποιοι θὰ μποροῦσαν νὰ στεγαστοῦν ἐκεῖ.

Ἀλλά ἔχουν μυαλό οἱ ἐκάστοτε κρατοῦντε; Σιγά… Μόνον δημόσιες σχέσεις ἔχουν…
Νὰ δῶ τὶ θὰ τὶς κάνουν κι αὐτὲς ὅταν θὰ ἀρχίσουν νὰ κλείνουν ὁ ἕνας δῆμος πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον…
Φιλονόη.

φωτογραφία

 

(Visited 90 times, 1 visits today)
One thought on “Πολιτιστικοὶ σύλλογοι-ἄποροι, 1-0!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πολιτιστικοὶ σύλλογοι-ἄποροι, 1-0!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply