Μόνον οἱ ζωντανοὶ μποροῦν νὰ νοιώσουν…

Μόνον οἱ ζωντανοὶ μποροῦν νὰ νοιώσουν...Ο παλμός μιας χορδής …
Ο παλμός του Τόξου …
Ο παλμός της Λύρας …

Ο Τοξοβόλος Λυράρης Απόλλων των Ηρωικών Μελωδιών …
Ο Θυρσοφόρος Διόνυσος των Τοτεμικών Παθών …
Ο δισυπόστατος θεός που τιμάται στους Δελφούς …

Η Ποίηση και η Μουσική  πάνε μπροστά …
Και ακολουθούν τα Άρματα …
Γιατί μόνον οι ΖΩΝΤΑΝΟΙ μπορούν να ΝΟΙΩΣΟΥΝ …

Το Πάθος του Έρωτα …
Το Πάθος της Αμάχης …
… Το Πάθος για ΖΩΗ …

© 2012 Νικόλαος Σ. Παναγοδημητρόπουλος

φωτογραφία

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply