Ὅταν λείπουν οἱ τροχοί…

Τὰ ὀχήματα ἀχρηστεύονται…
Ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὰ τὰ ὀχήματα ἀξίζουν ὅσο μία μικρὴ ἤ μία μεγάλη περιουσία. 
Τὸ πλιάτσικο λειτουργεῖ ἀδιακρίτως!!!!Ὅταν λείπουν οἱ τροχοί...1

This slideshow requires JavaScript.

 Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τοῦ τὶ θὰ θέλαμε, ἕνα ὄχημα δίχως τροχούς, εἶναι ἕνα ἄχρηστο ὄχημα. 

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. Τί σημαίνει τροχοί γιά μίαν χώρα; Ἤ ὀρθότερα, τί σημαίνει ὄχημα μίας χώρας; Ἐὰν ἀναφερόμαστε στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ὄχι κάπου ἀλλοῦ, τὸ ὄχημα εἶναι ἡ σκέψις. Ἡ Ὀδυσσιακὴ σκέψις. Ἡ εὐέλικτος σκέψις. Ἐμεῖς τὸ ἔχουμε, ἀλλὰ μᾶς λείπουν οἱ τροχοί, ποὺ λέγεται ἦθος. Πρῶτα λοιπὸν πρέπει νὰ τοὺς βροῦμε καὶ μετὰ νὰ βάλουμε ἐκ νέου τὸ ὄχημα σὲ λειτουργία. 

πηγὴ φωτογραφιῶν

(Visited 22 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ὅταν λείπουν οἱ τροχοί…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν λείπουν οἱ τροχοί… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply