Χρυσοθήρων ἀποθράσυνσις.

Χρυσοθήρων ἀποθράσυνσις.Ξέρεις τί εἶναι νά σοῦ ἁρπάζουν τό δᾶσος γιά νά τό χαρίσουν, ἀν τί ἀξίας ἑνός εὐρῶ, στήν Eldorado;
Ξέρεις τί εἶναι νά ἀνοίγῃς τήν βρύση σου κι ἀν τί γιά νερό νά τρέχῃ χῶμα, μαζύ μέ ὅλα τά χημικά πού χρησιμοποιοῦν κάποιοι γιά νά καθαρίσουν τά πολύτιμα μέταλλα πού ἁρπάζουν ἀπό τήν Χαλκιδική;
Ξέρεις τί εἶναι νά γνωρίζῃς πώς τά παιδιά σου δέν θά ζήσουν διότι θά τά ἔχουν δηλητηριάσῃ οἱ «ἐπενδυτές»;
Ξέρεις τί εἶναι νά ἔχῃς ἕναν Πάχτα, πού ἔχει πρό πολλοῦ δώσῃ δείγματα γιά τό εἶδος του, ἐπί κυβερνήσεων μΠατΣοκ καί νά τόν κάνῃ δήμαρχο, γιά νά ἔλθῃ νά ἀποτελειώσῃ τίς καταστροφές τῶν προκατόχων του;
Ξέρεις τί εἶναι νά σοῦ κλέβουν τήν Γῆ; Τόν τόπο; Νά σοῦ ἀκυρώνουν τό δικαίωμα στήν ἐπιβίωσι;
Ξέρεις τί εἶναι νά συνειδητοποιῇς πώς ὅσο κυλοῦν τά χρόνια αὐτοί ἀποθρασύνονται;

Ναί, ξέρεις… Ὅλοι ξέρουμε.
Στὴν Χαλκιδικὴ ἔπρεπε ἤδη νὰ ἔχῃ ἐπέμβῃ εἰσαγγελεύς.
Τὸ γιατὶ δὲν ἔχει ἀκόμη συμβῇ,  εἶναι πράγματι πρόβλημα τῆς δικαιοσύνης κι ὄχι τῶν πολιτῶν. Αὐτὴ πρέπει νὰ ἀποδείξῃ πὼς ἔχει λόγο ὑπάρξεως. Κι ἐδῶ τὸ θέμα εἶναι ξεκάθαρο.
Νά τούς περιμένουμε ἤ νά ἐξακολουθήσουν οἱ πολῖτες τόν μοναχικό τους ἀγώνα;

Χαλκὸς καὶ χρυσὸς λοιπόν! Πρὸς τοῦτο τὸ δᾶσος πῆγε στράφι. 
Χμμμ….
Τὸ δᾶσος ξαναγίνεται… Ἀλλὰ πρέπει νὰ γίνῃ σὲ βάσεις στέρεες. Ἀρκετὰ κάποιοι χάρηκαν.

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ὁ Πάχτας ἐθίγῃ. Τρομάρα του….

Υ.Γ.2. Θά βολευτοῦν τά δικά τους παιδιά εἴπαμε; Πῶς γίνονται αὐτά;

Υ.Γ.3. Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐξοργίζει περισσότερο εἶναι πὼς ἡ καραμέλα γιὰ θέσεις ἐργασίας πάει κι ἔρχεται. Δὲν διευκρινίζουν ὅμως στὸ ποιοὶ θὰ ἐργάζονται. Οὔτε μὲ τὶ μισθό. Οὔτε φυσικὰ γιὰ τὸ ἐὰν θά, ἤ δὲν θά, ἀσκοῦν πιέσεις σὲ βάρος τους, πρὸ κειμένου νὰ τὸ βουλώσουν οἱ ἰθαγενεῖς. 

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Χρυσοθήρων ἀποθράσυνσις.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρυσοθήρων ἀποθράσυνσις. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Ποῦ τὸ περίεργον Φιλονόη; Ἐμεῖς ἀποθρασύνομεν τοὺς πολιτικάντιδες καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειράν τουν τοὺς χρυσοθήρας. Αὐτὴ εἶναι ἡ φύσις τῶν πραγμάτων καὶ δὲν βλέπω πρὸς τὶ τὰ παράπονα!

Leave a Reply