Ἄνθρωποι καὶ ζῶα… (β)

Κάποιες εἰκόνες μαρτυροῦν πὼς δὲν χρειάζεται νὰ ἔχῃς πολλά, μόνον καρδιὰ χρειάζεται νὰ ἔχῃς…Ἄνθρωποι καὶ ζῶα...

 

Βέβαια, συνήθως ἀντικρύζουμε εἰκόνες σὰν κι αὐτήν:

Ἄνθρωποι καὶ ζῶα...2

Γιὰ τὴν ὁποίαν τώρα ποιὰ πιστεύω πὼς εἴμαστε ὅλοι ὑπεύθυνοι…

Εἴμαστε μία κοινωνία ποὺ ἔχει χάσῃ τὴν στόχευσίν της, τὴν ἀνθρωπιά της καὶ τὴν ἐντιμότητά της.
Ὅταν ὁ πεινασμένος μοιράζεται τὶς ἐλάχιστες μπουκιές του μὲ κάποιο ἀδέσποτο κι ὁ χορτάτος πασχίζει νὰ τὸ ἐξαφανίσῃ, αὐτὸ συνιστᾷ Ὕβριν.
Ἴσως τελικῶς θὰ ἔπρεπε ΟΛΟΙ μας, πρὸ κειμένου νὰ ξαναβροῦμε τὴν ἀνθρωπιά μας, νὰ γίνουμε ἄστεγοι, πεινασμένοι, ἀδέσποτοι…
Ἴσως τότε καταφέρουμε νὰ σεβαστοῦμε…
Ἴσως…
Ἄν καὶ τώρα πιὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς εἶναι ἀργά…

Φιλονόη. 

 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 25 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἄνθρωποι καὶ ζῶα… (β)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄνθρωποι καὶ ζῶα… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄνθρωποι καὶ ζῶα… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply