Τά ψυχιατρεῖα τελειώνουν στήν χώρα μας;

Τά ψυχιατρεῖα τελειώνουν στήν χώρα μας;Εἶχα μίαν πάρα πολὺ σοβαρὴ καταγγελία ἀπὸ φίλη, ἡ ὁποία μοῦ ἀνέφερε πὼς τὰ ψυχιατρεῖα ἔχει προαποφασισθῇ  στὴν χώρα μας νὰ κλείσουν.
Ἤδη, κατὰ τὴν καταγγελία πάντα, οἱ ἀπολύσεις προσωπικοῦ στὸ Δημόσιο Ψυχιατρεῖον Ἀθηνῶν ἔχουν ξεκινήσῃ. Δὲν ὑπάρχει πλέον καμμία περίπτωσις, κατὰ τὸν καταγγέλοντα πάντα, νὰ ἀλλάξῃ αὐτό, διότι εἶναι ἀπόφασις τῆς τρόικα.

Ἀληθεύει;
Σὲ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχα μὲ φίλη, ἡ ὁποία ἐργάζεται στὸ Δαφνί, δὲν γνωρίζε καὶ πάρα πολλά, πρὸ κειμένου νὰ μὲ ἐνημερώσῃ.

Ἐγὼ ὅμως θέλω νὰ θέσω μερικὰ ἐρωτήματα, πολὺ σημαντικά.
Ἐάν πράγματι αὐτά τά ἱδρύματα ὁδεύουν γιά κλείσιμο, τότε ποῦ ἀκριβῶς θά καταλήξουν οἱ ἀσθενεῖς τους; Οἱ συγγενεῖς τους; Οἱ οἰκογένειές τους; Ἐκεῖ μέσα διαβιοῦν ἄνθρωποι γιὰ ὅλη τὴν ζωή τους. Πῶς θά καταφέρουν νά προσαρμοστοῦν ἔξω, μέσα στό δικό μας τρελλοκομεῖο; 
Τό προσωπικό; Τί θά ἀπογίνῃ; Θά προσμετρηθῇ στίς …«παράπλευρες ἀπώλειες»;
Καί τά κτίρια; Διότι τὰ κτίρια, εἶναι μὲν περιουσία τοῦ Δημοσίου, ἀλλὰ κάποιοι ἐφρόντισαν γιὰ αὐτό.
Ὁ Δρομοκαΐτης γιά παράδειγμα, τί ἀκριβῶς ἔκανε καί περιῆλθε αὐτή ἡ περιουσία στό Δημόσιον; Ὑπάρχουν ὅροι; Δικλεῖδες ἀσφαλείας; Καί ποιές εἶναι αὐτές;

Ἔχω πολλὰ ἐρωτήματα.
Ἁπλῶς χρειάζομαι κάποιαν διάψευσιν. Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν τρέχῃ κι ἐμέναν τὸ μυαλό μου γενικῶς.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τά ψυχιατρεῖα τελειώνουν στήν χώρα μας;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τά ψυχιατρεῖα τελειώνουν στήν χώρα μας; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τέλος μὲ τὰ ψυχιατρεῖα!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply