Ἐξοντώνοντας ἕνα ἔθνος…

 

Ἐξοντώνοντας ἕνα ἔθνος...Ἐὰν διαβάσουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ μᾶς ἐλέγχουν ἤ ἐὰν μελετήσουμε τὸν τρόπο ποὺ ἔχουν δράσῃ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν ἀπαξίωσιν, εἰλικρινῶς, θὰ ἀγανακτήσουμε μὲ τοὺς …ἑαυτούς σας, ποὺ ἐπιτρέψαμε νὰ μᾶς χειραγωγοῦν τόσο εὔκολα. (Συμπεριλαμβάνω φυσικὰ καὶ τὸν ἑαυτόν μου μέσα σὲ αὐτό! Εἶμαι μὲ ἐμέναν, περισσότερο ἀπὸ κάθε τί ἄλλο, ἀγανακτισμένη!!!)
Ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποίαν …παραδόσαμε πνεῦμα, σκέψι καὶ συνείδησιν ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς ἠλιθιότητος!!!
Τὸ τὶ κάνουμε ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα βέβαια εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, τῆς ὁποίας τὴν πορεία ἐμεῖς θὰ καθορίσουμε. Οἱ Θερμοπύλες ὅμως εἶναι ἀκόμη ἐδῶ. Κι εὐτυχῶς δῆλα δή…
Ἄς τὶς ἀξιοποιήσουμε.

Φιλονόη.

φωτογραφία

σχετικὸ καὶ πολὺ σημαντικὸ θέμα:

Ἡ ἱστορία τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος.

(Visited 25 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐξοντώνοντας ἕνα ἔθνος…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐξοντώνοντας ἕνα ἔθνος… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐξοντώνοντας ἕνα ἔθνος… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply