Ἡ ἱστορία τῆς Θεσσαλονίκης μέσα ἀπὸ τὸ ΜΕΤΡΟ.

Ἡ ἱστορία τῆς Θεσσαλονίκης μέσα ἀπὸ τὸ ΜΕΤΡΟ.Ἕνας δρόμος ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐξερευνηθῇ, διότι ἔχει καταπατηθῇ, μπαζωθῇ, σχεδὸν σβηστῆ.
Λὲς καὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἤθελαν νὰ θυμοῦνται τὸ χθές τους, διότι θὰ τοὺς ὑποχρέωνε νὰ ξαναβροῦν πρότυπα… Στόχους… Νὰ πετάξουν τὰ χώματα καὶ νὰ καθαρίσουν τὸν δρόμο…

Ἡ ἱστορία τῆς Θεσσαλονίκης μέσα ἀπὸ τὸ ΜΕΤΡΟ.
Κωμικὸ ἀκούγεται…
Τοὐλάχιστον, λόγῳ τῶν ἐργασιῶν, κάποια ῥημάδια θὰ μπορέσουμε νὰ τὰ δοῦμε… Νὰ τὰ γνωρίσουμε…
Καὶ ποιὸς ξέρει… Ἴσως καὶ νὰ τὰ ἐκτιμήσουμε γιὰ νὰ τὰ τιμήσουμε…

Χαίρομαι καὶ λυπᾶμαι… Συνειδητοποιῶ πὼς ὅλες οἱ πόλεις μας, τὰ σπίτια μας, ἡ διαβίωσίς μας εἶναι στημένες ἐπάνω σὲ μία γενναία προσπάθεια νὰ θάψουμε τὸ παρελθόν μας…
Γιὰ νὰ ξεφύγουμε, ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀνακαλύψουμε καὶ νὰ τὸ ξαναμάθουμε… Νὰ περπατήσουμε στὰ ἴχνη ποὺ μᾶς ἄφησαν… Μόνον τότε θὰ φθάσουμε στὴν πηγή.

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 55 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ἱστορία τῆς Θεσσαλονίκης μέσα ἀπὸ τὸ ΜΕΤΡΟ.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἱστορία τῆς Θεσσαλονίκης μέσα ἀπὸ τὸ ΜΕΤΡΟ. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἱστορία τῆς Θεσσαλονίκης μέσα ἀπὸ τὸ ΜΕΤΡΟ. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply