Κεράκια;

 

Κεράκια; Ἐν τάξει. 
Τὴν κάναμε τὴν ἐπανάστασί μας. 
Καταθέσαμε τὴν συμπόνια μας, παρουσιάσαμε τὴν συμπάθειά μας, ἐκφράσαμε τὴν ἀγανάκτησί μας. 
Ἀνάψαμε κεράκια… Πολλὰ κεράκια… Τόσα ποὺ τελικῶς ἐκτονώσαμε ὅλη μας τὴν θλίψι, τὴν συμπαράστασι, τὸν πόνο γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ χάθηκαν στὴν Λάρισα ἀπὸ ἀναθυμιάσεις. 
Καὶ τώρα, μετὰ ἀπὸ τὸ ἄναμμα τῶν κεριῶν, μὲ ἥσυχη συνείδησι, μὲ καθαρὴ καρδιά, αἰσθανόμενοι πὼς πράξαμε τὸ χρέος μας κοινωνικῶς, ἠθικῶς, ἀνθρωπιστικῶς, ἐπιστρέφουμε στὰ καθ’  ἡμάς. 

Ἄ ῥὲ νεο-Ἕλληνα… Ἀπό ποῦ ξεκινήσαμε καί ποῦ φθάσαμε;
Ἀν τὶ νὰ ἀνάψουμε κεράκια καὶ νὰ μνημονεύσουμε  αὐτοὺς ποὺ μᾶς χειραγωγοῦν, ἀνάβουμε κεράκια γιὰ νὰ …παίξουμε!!!
Ἀν τὶ νὰ ἀνάψουμε φωτιὲς στοὺς …κ@λους τους, ἐμεῖς περιφέρουμε τὰ σαρκία μας στὶς πλατεῖες στολίζοντας καὶ φωτίζοντας δρόμους καὶ στενά.
Ἀν τὶ νὰ κάψουμε τὸν πλανήτη ἐμεῖς ὀργανώνουμε θεάματα…
Τά καντήλια πότε θά τά ἀνάψουμε; Ἤ, ὀρθότερα, πότε θά ῥίξουμε τά κανονικά καντήλια πού πρέπει νά ῥίξουμε; Πάλι μέ κεράκια καί καρδοῦλες θά τήν βγάλουμε; Καί τήν Ἑλλάδα πότε μωρέ θά τήν σώσουμε;

Ξέρετε τί ξεχάσαμε βρέ πατριῶτες μέσα στήν τόση συμπαράστασι;
Ξεχάσαμε νὰ μᾶς κάνουμε τὸ μνημόσυνο. 
Διότι, ἄν καὶ ἐλάχιστοι ἀκόμη τὸ ἀντιλαμβάνονται, αὐτὸ ποὺ πιστεύαμε πὼς εἶναι Ἑλλάς, τελείωσε. Μαζύ του καὶ οἱ φερόμενοι ὡς Ἕλληνες. Πάπαλα!!! Τέλος!!! Φινίτο!!! 
Κι ἐὰν δοῦμε τὰ πράγματα στὴν κανονικὴ τους διάστασι, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὰ τὰ κεράκια δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἤ λιγότερο, ἀπὸ τὴν προπομπὴ τῶν κεριῶν ποὺ θὰ ἀφοροῦν στὸ μνημόσυνό μας. 
Ἄν τέ… Νὰ τελειώνουμε…
Δυστυχῶς, ἤ εὐτυχῶς,  φθάσαμε στὸ τέλος. Μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει. 
Κι ἐφ΄ ὅσον φθάσαμε στὸ τέλος, καλλίτερα νὰ ἐπιλέξουμε μόνοι μας τὸ πῶς θὰ μαγειρέψουμε τὰ κόλλυβά μας. Ἄς διατηρήσουμε τοὐλάχιστον ἐμεῖς τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιλογὴ τῆς ταφῆς μας.
Ἄς τὸ κάνουμε ὅπως μόνον ἐμεῖς ξέρουμε. 
Μὲ γλέντι… Διότι διαφορετικῶς εἴδησι δὲν παίρνουμε…
Κι ὅσο ἀκόμη κυκλοφοροῦν κεράκια, καρδοῦλες καὶ λουλουδάκια, τόσο περισσότερο θὰ βουλιάζουμε καὶ θὰ αὐτογελοιοποιούμαστε. Δὲν κάνει… Ἄς περισώσουμε λίγες σταγόνες ἀξιοπρεπείας… Ἔτσι, γιὰ τὴν ἱστορία.

Φιλονόη. 

 

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κεράκια;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κεράκια; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κεράκια; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply