Οἱ ἀξιωματικοί μας … ἐπαναστατοῦν!

Οἱ ἀξιωματικοί μας ... ἐπαναστατοῦν!Ἔλαβα λοιπὸν ἕνα μήνυμα ἀπὸ στρατιωτικὸ Ε.Α. καὶ μὲ ἀναστάτωσε!!!
Συνειδητοποίησα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πόσο πατριῶτες εἶναι οἱ ἀξιωματικοί μας, τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν λοιπῶν σωμάτων ἀσφαλείας!!!
Εἶναι τόσο πατριῶτες ποὺ ὅταν συνέβησαν τὰ Ἴμια, κι ἐφ΄ ὅσον τὰ μισθὰ ἦταν παχυλά, σιώπησαν. 
Εἶναι τόσο πατριῶτες, ποὺ ὅταν ὁ μεγάλος βεζύρης καταπατοῦσε συστηματικῶς τὴν Θράκη ἤ ὅταν τὸ προξενεῖο ἀκύρωνε τοὺς Πομάκους ἤ ὅταν στὰ νησιά μας οἱ τοῦρκοι φόρτωναν τὶς καραγκιὸζ μπερντέ σημαῖες τους, αὐτοὶ κουνοῦσαν τὸ κεφάλι καὶ φοροῦσαν ἕνα θλιμμένο ὕφος… Ἔως ἐκεῖ ἔφτανε βλέπετε ὁ πατριωτισμός τους… 
Εἶναι τόσο πατριῶτες ποὺ ὅταν ἡ παιδεία μας, ἡ γλῶσσα μας, ἡ ἱστορία μας, ἡ συνείδησίς μας, ἡ ταὐτότητά μας, ἡ ἐθνική μας συνοχὴ ἔσβηναν ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα, αὐτοὶ οὔτε ποὺ τὸ κατάλαβαν. Ἕναν μόνον εἶδα νὰ φωνάζῃ γιὰ τὰ πάντα, ἀλλὰ κι αὐτὸν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἀξιωματικοὶ πῆγαν νὰ τὸν ἐξαφανίσουν.
Εἶναι τόσο πατριῶτες ποὺ ὅταν τὸ μΠατΣοΚ πέρασε τὸν νόμο γιὰ εἰσαγωγὴ τῶν ἀλλοεθνῶν στὶς στρατιωτικές μας σχολές, αὐτοὶ ἐπίσης δὲν κατάλαβαν κάτι. Στὴν κοσμάρα τους…
Εἶναι τόσο πατριῶτες ποὺ ὅταν ἡ κόρη τοῦ Φραγκούλη μᾶς πολτοποιοῦσε τὴν συνείδησιν, αὐτοὶ σφύριζαν ἀδιάφορα.
Εἶναι τόσο πατριῶτες ποὺ ὅταν κάποιες ὀρδὲς βαρβάρων καταπατοῦσαν τὰ σύνορα αὐτοὶ «ἐδέχοντο ἐντολές».

Τώρα ὅμως κάνουν ἐπανάστασι. 
Συγκεντρώνονται γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν κατὰ τῶν ἀσφυκτικὰ ἀπανθρώπων φορολογικῶν μέτρων ποὺ ἔλαβε ἡ πολιτεία ἐναντίον τους. 
Σωστὰ πράττουν. Πολὺ σωστά. 
Ἔχουν ἀπόλυτο δίκαιον.

Πεινοῦν. Κι ὅταν κάποιος πεινᾶ, τότε ἕνας δρόμος τοῦ μένει. Νὰ φωνάξῃ. 
Ἀλλὰ σιγά… Μὴν σπρώχνετε… Θὰ σκοντάψετε…
Τόση ὁρμὴ πιά… Μὲ τρομάζει…

Ἔι, ψίτ, παλλικάρια καὶ κοπελιές…
Πάντα θαύμαζα τοὺς ἀξιωματικούς μας, ὅταν ἦταν ἔντιμοι, ἠθικοί, πατριῶτες. Πάντα τοὺς τιμοῦσα. Πάντα τοὺς θεωροῦσα κάτι ἰδιαίτερο. 
Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ θέαμα δὲν μὲ καλύπτει. Λυπᾶμαι… Ἀλλὰ αὐτὸς δὲν εἶναι τῆς Ἑλλάδος ὁ στρατός. 
Λυπᾶμαι, ἀλλὰ ἐὰν σᾶς πετάξουν ἕνα ῥαπανάκι γιὰ τὴν ὄρεξι, κανένα θέμα δὲν θὰ ἔχετε καὶ πάλι θὰ τὸ βουλώσετε. 
Λυπᾶμαι, ἀλλὰ οὔτε κι ἐσεῖς, καθῶς ἐπίσης καὶ τόσοι ἄλλοι, δὲν ἔχετε λόγο ὑπάρξεως… 
Κρίμα… Κρίμα…

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Σαφῶς καὶ ὑπάρχουν κάποιοι ἀξιωματικοί μας μὲ συνείδησιν… Ἀλλά ποῦ νά τούς βρῇς; Ἔ;

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)