Τὸ ἐγὼ τοῦ Ἡγέτου.

Τὸ ἐγὼ τοῦ Ἡγέτου.Τί εἶναι ὁ ἡγέτης; Ποιάν μορφή ἔχει; Ποιά χαρακτηριστικά; Τί τόν διακρίνει;
Ὁ Ἡγέτης γεννιέται ἤ γίνεται; Καί πότε τό ἀντιλαμβάνεται αὐτό;

Γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ σημαίνει ἡγέτης, ὀφείλουμε νὰ ἀνατρέξουμε στὴν ἐτυμολογία τῆς λέγεως. 
Ἠγέτης ἐκ τοῦ ἄγω. Δῆλα δὴ ὀδηγῶ, μπαίνω ἐμπρός καὶ ἀνοίγω δρόμους, λύνω προβλήματα πρὶν παρουσιαστοῦν διὰ τῆς προβλέψεως. Γίνομαι οὐσιαστικῶς Προμηθέας. Ὄχι Ἐπιμηθεύς.

Τὸ νὰ ἐμφανισθοῦν διάφοροι «ἡγετίσκοι» καὶ «ἡγήτορες», ποὺ δὲν ἔχουν περάσῃ ἀπὸ αὐτές, τὶς βασικὲς «ἐξετάσεις», διαδρομές, ἐξερευνήσεις ἀποδεικνύει πρωτίστως τὴν ἀνικανότητά μας νὰ διαχωρίσουμε μέσα μας καὶ γύρω μας τὸ «εἶναι» ἀπὸ τὸ «φαίνεσθαι».
Ὁ Κολοκοτρώνης σαφῶς καὶ ἦταν ἡγέτης… Γεννήθηκε… Ὅμως ἐὰν δὲν μποροῦσε νὰ λειτουργῇ ὡς παράδειγμα, τότε ὄχι ἡγέτης δὲν θὰ γινόταν ἀλλὰ οὔτε τὸ ὄνομά του θὰ γνωρίζαμε.
Καί πῶς συνέβῃ αὐτό;
Μὲ μία καὶ μόνον διαφοροποίησιν στὴν στάσι ζωῆς: τὴν προσφορὰ τοῦ ἑαυτοῦ στὸ σύνολον, ὄχι ὡς μέσον ἐκτονώσεως, ἀλλὰ ὡς δρόμο αὐτογνωσίας καὶ ἀναδομήσεως.
Δύσκολα πράγματα…
Πολὺ δύσκολα…
Ἰδίως γιὰ λαοὺς ποὺ τοὺς ἔχουν διδάξῃ πῶς νὰ ἐκφράζουν καλλίτερα τὴν δουλικότητα…

Φιλονόη.

Το εγώ του Ηγέτη.

Για να πάψεις να είσαι κομπάρσος και να παίξεις τον Πρώτο Ρόλο, πρέπει να τονώσεις το «ΕΓΩ», σε σχέση με το «ΕΜΕΙΣ» … και τότε θα Ηγηθείς…

Για να είσαι όμως Ηγέτης, θα πρέπει να θυμάσαι πως αυτό το ενισχυμένο «Εγώ» είναι ο υπηρέτης του «Εμείς» όσων πιστεύουν σε εσένα …

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ ἐγὼ τοῦ Ἡγέτου.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ἐγὼ τοῦ Ἡγέτου. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply