«Ὁ νέος φόρος θά ὁδηγήσῃ σέ «δήμευσι» τῶν περιουσιῶν»

«Ὁ νέος φόρος θά ὁδηγήσῃ σέ «δήμευσι» τῶν περιουσιῶν»Δήμευσις περιουσιῶν δέν γίνεται. Δέν ὑπάρχει νόμος στό Ἑλληνικό Δίκαιο πού νά γράφῃ ὅτι ὁποιαδήποτε περιουσία Ἕλληνος πολίτου δύναται νά δημευθῇ γιά ὁποιοδήποτε λόγο.

Νά κατασχεθῇ, ναί. Νά βγῇ στόν πλειστηριασμό, ναί. Δήμευσις ὅμως δέν γίνεται.

Ὑπάρχει, βεβαίως, ὁ ἐκβιασμός τῆς φυλακίσεως, λόγω τοῦ ὅτι ἔγινε ποινικό ἀδίκημα ἡ μή πληρωμή τῶν ληστρικῶν φόρων ἀλλά οἱ περιουσίες τῶν Ἑλλήνων πού θά κατασχεθοῦν δέν πρόκειται νά φέρουν κανένα εἰσόδημα στόν κρατικό προϋπολογισμό.

Ἄρα, τί νόημα ἔχει ἡ φυλάκισι τῶν «φοροφυγάδων»; Ὁ νοῶν νοείτω….

Μινώταυρος

Μείωση 50% στη φορολογητέα αξία των ξενοίκιαστων ακινήτων ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Μείωση της φορολογητέας αξίας κατά 50% για τα ξενοίκιαστα ακίνητα ζητά η ΠΟΜΙΔΑ με σημερινή επιστολή προς τους πολιτικούς αρχηγούς και την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ενόψει των διαπραγματεύσεων με την τρόικα για τη φορολογία ακινήτων.

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι η ειδοποιός διαφορά του νέου φόρου που σχεδιάζεται με το “χαράτσι”, είναι ότι αυτός θα επιβληθεί και στα μακροχρόνια απονεκρωμένα ακίνητα, δηλαδή ξενοίκιαστα καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, κατοικίες καθώς και οικόπεδα, αγροτεμάχια, αγνοώντας την πραγματική φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου πολίτη.

«Αποτέλεσμα θα είναι η “δήμευση” των περιουσιών τους μέσω των πλειστηριασμών που θα επισπεύσει το δημόσιο, αλλά και η τιμωρία τους με πολυετείς φυλακίσεις, αφού η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία δεν διακρίνει αν η μη πληρωμή φόρων γίνεται από άρνηση, ή από αντικειμενική αδυναμία πληρωμής τους», καταλήγει η ΠΟΜΙΔΑ.(πηγή)

(Visited 24 times, 1 visits today)
3 thoughts on “«Ὁ νέος φόρος θά ὁδηγήσῃ σέ «δήμευσι» τῶν περιουσιῶν»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ὁ νέος φόρος θά ὁδηγήσῃ σέ «δήμευσι» τῶν περιουσιῶν» | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ὁ νέος φόρος θά ὁδηγήσῃ σέ «δήμευσι» τῶν περιουσιῶν» | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  3. Ἀσφαλῶς καὶ ἐνθυμεῖσαι, Μινώταυρε τὰ πλήθη τῶν Γαλάζιων Μπούφων τὰ σπεύδοντα νὰ ψηφίσουν κατὰ τὰς τελευταίας ἐκλογὰς τὸν Σαμαρᾶν ἀπὸ τὸν φόβον μὴ ἐκλεγῆ ὁ κομμουνιστὴς Τσίπρας καὶ τοὺς πάρη τὰ σπίτια καὶ τὰς περιουσίας γενικῶς, ὅπως ἔκαμαν οἱ Μπολσεβίκοι εἰς τὴν Σοβιετίαν. Μποῦφοι ἅμα καὶ ἀνιστόρητοι οἱ γαλάζιοι μποῦφοι διότι ἀδυνατοῦσαν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ Τσίπρας οὔτε κομμουνιστὴς εἶναι οὔτε κἄν ἀριστερὸς. Νεοφιλελεύθερος τοῦ κερατᾶ εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Τελικῶς τὰς περοιουσίας τοὺς τὰς ἀφαιρεῖ ὁ Σαμαρᾶς ὡς ἐφαρμόζων τὴν τακτικὴν τῶν Μπολσεβίκων. Τὶ ἔκαναν τότε οἱ Μπολσεβίκοι; Ὅ,τι καὶ ὁ Σαμαρᾶς σήμερον. Χαράτσια, φόρους καὶ τὰ τοιαῦτα μέχρις ὅτου ἀγανακτοῦντες οἱ ἄνθρωποι παρέδιδον ττὴν περιουσίαν των εἰς τὸ κράτος οἰκειοθελῶς διὰ νὰ ἠσυχάσουν!!
    Καὶ ἐνῶ ἐφοβοῦντο τὸν Τσίπραν, τοὺς τὰ παίρνει ὁ Σαμαρᾶς. Τόσην βλακείαν οὔτε αἱ Μαϊμοῦδες!!.

Leave a Reply