Τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς δὲν βλάπτει ἡ «ἐπένδυσις» στὴν Χαλκιδική!

Τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς δὲν βλάπτει ἡ «ἐπένδυσις» στὴν Χαλκιδική!Καὶ μὴ χειρότερα!
Βέβαια ἀναμενόμενον ἦταν αὐτό. Τώρα μάλλιστα ποὺ ποὺ «ἐδόθησαν» οἱ «κατάλληλες» κατευθυντήριες γραμμές, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἔχουν τὶς ὅποιες ἀντιρρήσεις οἱ δικαστικοί, τὰ πράγματα εἶναι πανεύκολα. 
Μόνον ποὺ ξεχνοῦν κάτι!
Ξεχνοῦν τὶς ἐκθέσεις τῶν ΑΕΙ καθῶς ἐπίσης καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα…
Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἔνωσις εἶναι μία χαβούζα, ἀλλὰ στὸ θέμα τῶν περιβαλλοντικῶν θεμάτων, παραμένει αὐστηρή.

Γιὰ νὰ δοῦμε…
Θά κλείσῃ ἐδῶ τό θέμα;
Διότι καὶ γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς Χαλκιδικῆς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς Ἐλευθέρους Ἕλληνες, τὸ θέμα εἶναι πράγματι κλειστό. Δῆλα δὴ ἀπαγορεύεται ἡ «ἐπένδυσις». Σκέτο. Εἶναι ἀνθρωποκτόνος!

Φιλονόη. 

ΣτΕ: Απέρριψε τις προσφυγές κατά των μεταλλείων Χαλκιδικής

Του Παναγιώτη Στάθη
 
Υπέρ της συνέχισης της λειτουργίας των μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής τάχθηκε ξεκάθαρα το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας που με με μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, έκρινε πώς οι τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν κρίνονται σημαντικές.

Η απόφαση αυτή που έρχεται σε μια εποχή ιδιαίτερης έντασης για την περιοχή ουσιαστικά εκτονώνει τις όποιες εντάσεις αφού με κάθετο τρόπο επισημαίνει πώς οι δραστηριότητες αφενός βρίσκονται  ουσιαστικά εκτός προστατευμένων ζωών Naturaκαι αφετέρου οι όποιες επιπτώσεις δεν θα είναι σημαντικές. 

Έτσι, το  Δ’ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 110/2013 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση οκτώ Συλλόγων της Χαλκιδικής που ζητούσαν να ανασταλεί  η από 26.7.2011 υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα  εγκατάστασης  των μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.»  και τον καθορισμό του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων. Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει οκτώ Σύλλογοι της Χαλκιδικής (περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί, γυναικών, αγροτικοί και αλιευτικοί) ενώ παρέμβαση υπέρ του κύρους της υπουργικής απόφασης έκαναν η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται πώς οι μεταλλευτικές και μεταλλουργικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εκτός προστατευόμενων τόπων του δικτύου Natura και μόνο μια έκταση 2,4 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή Ολυμπιάδα, όπου προβλέπεται η προσωρινή απόθεση των τελμάτων, θα αποκατασταθεί κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του όλου έργου. Μάλιστα η περιοχή αυτή στην περιβαλλοντική μελέτη περιγράφεται ως «άγονη». Το δικαστήριο αναφέρει επίσης πώς έχει γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων του επίμαχου έργου και με βάση αυτή δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις, ενώ δεν θα υπάρξει καμιά επέμβαση στον «οικότοπο 9180». προσθέτει η δικαστική απόφαση.
 
Οι συμβάσεις

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το Ελληνικό Δημόσιο κατήγγειλε τη σύμβαση με την εταιρεία «TVX Hellas Α.Ε.» για την εκμετάλλευση των μεταλλείων Χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στη συνέχεια έγινε εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Ακολούθησε νέα σύμβαση (Ν. 320/2004) μεταξύ του Δημοσίου και της καναδικών συμφερόντων εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στην οποία μεταβιβάστηκε έναντι του ποσού των 11 εκατ. ευρώ το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των μεταλλείων Κασσάνδρας.

Υ.Γ. Ἔ ῥὲ κάτι πανηγύρια ποὺ θὰ κάνουν τὰ γνωστὰ σούργελα… Δὲν βαριέστε… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πάντα γιὰ τὰ πανηγύρια ἦταν….

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς δὲν βλάπτει ἡ «ἐπένδυσις» στὴν Χαλκιδική!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς δὲν βλάπτει ἡ «ἐπένδυσις» στὴν Χαλκιδική! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς δὲν βλάπτει ἡ «ἐπένδυσις» στὴν Χαλκιδική! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply