Οἱ ἀνθρώπινοι χαμαιλέοντες.

 

Οἱ ἀνθρώπινοι χαμαιλέοντες.Κοινωνικὸς χαμαιλέων εἶναι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ποὺ προσαρμόζει τὴν ἀτομική του πραγματικότητα στὴν δημοσία εἰκόνα, γιὰ νὰ εἶναι ἀρεστός.
Εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ποὺ μπορεῖ νὰ παραστήσῃ τὸν φιλικό, ἀκόμη καὶ μὲ ἄτομα ποὺ ἀπεχθάνεται.
Ἡ μανία του νὰ ἐλέγξῃ τὶς κοινωνικὲς ἐντυπώσεις τοῦ δημιουργεῖ μίαν δυσαρμονία μὲ τὸν ἀληθινό του ἑαυτό.

Κάτω ἀπὸ αὐτὴν τὴν συμπεριφορὰ κρύβεται ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἐκτιμᾶ τὸν ἑαυτό του, φοβᾶται τὴν κριτικὴ καὶ τὴν ἀντιπαράθεση. Κι ἐνᾦ ἐξωτερικὰ μοιάζῃ κοινωνικός, μέσα του ὑπάρχουν τεράστιες συγκρούσεις.

Ἡ ἱκανότης νὰ εἶσαι ἀληθινὸς καὶ νὰ ὁρίζῃς τὸν ἑαυτό σου, σοῦ ἐπιτρέπει νὰ δρᾷς σὲ ἁρμονία ἀνάμεσα στὰ βαθύτερα συναισθήματά σου καὶ στὶς ἀξίες σου, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὴν γνώμη τῶν ἄλλων.
Ἡ συναισθηματική σου ἀκεραιότητα μπορεῖ κάποιες φορὲς νὰ δημιουργήσῃ μίαν ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ ποὺ εἴμαστε καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ θέλουν, ἢ περιμένουν, οἱ ἄλλοι νὰ εἴμαστε, πρᾶγμα ποὺ ὁ κοινωνικὸς χαμαιλέων δὲν θὰ δοκίμαζε νὰ κάνῃ. 

Γιώτα Σούσουλα.

φωτογραφία

(Visited 600 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ ἀνθρώπινοι χαμαιλέοντες.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀνθρώπινοι χαμαιλέοντες. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἀνθρώπινοι χαμαιλέοντες. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply