1821. Γένος, ἡ ἀλήθεια ποὺ ἀκούει ἡ καρδιά.

1821. Γένος, ἡ ἀλήθεια ποὺ ἀκούει ἡ καρδιά.1821
 
Δύναμη ἱερή
γιά τέσσερις αἰῶνες,
σᾶς κράτησε ἴδιους
κι ἀπαράλλαχτους
καί δέν σᾶς ἄφησε
νά θέλετε νά ἀλλάξετε,
αὐτό πού εἶστε
νά ξεχάσετε.
 
Τούς ἀρνητές
Τοῦ αἵματος,
τῆς ράτσας
διαψεύσατε
κι ἀποθεώσατε
τήν καταγωγή,
τό γένος,
τή μόνη ἀλήθεια.
Αὐτήν ἀκούει ἡ καρδιά!
(Visited 367 times, 1 visits today)
2 thoughts on “1821. Γένος, ἡ ἀλήθεια ποὺ ἀκούει ἡ καρδιά.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: 1821. Γένος, ἡ ἀλήθεια ποὺ ἀκούει ἡ καρδιά. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: 1821. Γένος, ἡ ἀλήθεια ποὺ ἀκούει ἡ καρδιά. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply