Σὰν τὸ κατούρημα…

Σὰν τὸ κατούρημα...

Όσα κυάνια, όσα αρσενικά και αν αφήσω στον υδροφόρο ορίζοντα, σε 5-10 χρόνια θα έχουνε φύγει. Η επένδυση στις Σκουριές, δεν μπορεί να εμποδίζεται για αυτά τα πράγματα”

Πέτρος Στρατουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός.

Σαν το κατούρημα στη θάλασσα ένα πράμα.

Δημήτρης Καραμανῆς

 Τί νά σχολιάσῃ κάποιος γιά τήν ἀνεγκεφαλίτιδα μερικῶν μερικῶν;
Τί νά ἐξηγήσῃ στούς ἀνευθύνους καί στούς ἀδαεῖς;
Πῶς νά τοῦ δείξῃς πώς ἄλλο τό κατούρημα κι ἄλλο τό ἀρσενικό καί τό κυάνιο;
Ἔχει φάῃ ψάρι πλῆρες ἀρσενικοῦ; Πλῆρες ὑδραργύρου; Καί ἀκόμη διαβιῇ τό ἄτομο; Ἤ μήπως φροντίζῃ νά τρῶμε ἐμεῖς ὅλα τά ψάρια πού τά «ἔργα του» δημιουργοῦν κι αὐτός διατρέφεται μέ τά ἄλλα, τά καθαρά;
Διότι αὐτὸ δὲν τὸ ὁμολογοῦν…

Ἀλλά τί νά περιμένῃ κάποιος ἀπό ἐντεταλμένους καί δούλους; Ἔ;

Φιλονόη. 

(Visited 26 times, 1 visits today)
One thought on “Σὰν τὸ κατούρημα…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σὰν τὸ κατούρημα… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply