Οἱ βέβηλοι ἐπετέθησαν καὶ κατὰ τοῦ Ἐμμανουῆλ Παππᾶ!

Οἱ βέβηλοι ἐπετέθησαν καὶ κατὰ τοῦ Ἐμμανουῆλ Παππᾶ!2Νομίζω πὼς φθάνουμε σιγὰ σιγὰ στὸ τέλος…
Τέτοιες εἰκόνες, ποὺ ἀποδίδουν στὰ μέγιστα τὴν Ὕβρι, ἐντὸς τῆς ὁποίας διαβιοῦμε, εἶναι μία πολὺ προχωρημένη διαβάθμισις τῆς σαπίλας.
Δὲν ὑπῆρχαν, καθῶς διαπιστώνετε καὶ μόνοι σας, ἄλλα σημεῖα γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν ὅποιαν δυσαρέσκειά τους κάποιοι. Ἔπρεπε νὰ βεβηλώσουν τὸ ἄγαλμα τοῦ Παππᾶ στὴν Θεσσαλονίκη. Ἔως ἐκεῖ ξέπεσαν… Οἱ βέβηλοι ἐπετέθησαν καὶ κατὰ τοῦ Ἐμμανουῆλ Παππᾶ!

Συγχαρητήρια…

Πάντως, γιὰ ἐμέναν πλέον ἔχουμε τελειώσῃ.
Κακῶς ἀσχολούμαστε μὲ τσογλάνια καὶ χυδαίους!
Τὴν ὥρα ὅμως ποὺ περιμένουμε νὰ πέσῃ ἡ ταφόπλακα, καὶ νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὰ σκουπίδια, καλὸ εἶναι νὰ ἀσχολούμαστε λίγο μὲ τὸ νέο οἰκοδόμημά μας… Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κτίσουμε…
Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ εἶναι καθαρό, ὑγιές, Ἑλληνικό…

Φιλονόη.

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ.

(Visited 24 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ βέβηλοι ἐπετέθησαν καὶ κατὰ τοῦ Ἐμμανουῆλ Παππᾶ!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ βέβηλοι ἐπετέθησαν καὶ κατὰ τοῦ Ἐμμανουῆλ Παππᾶ! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ βέβηλοι ἐπετέθησαν καὶ κατὰ τοῦ Ἐμμανουῆλ Παππᾶ! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply