Μόνον ἐὰν μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη μας…

Μόνον ἐὰν μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη μας...Μποροῦμε νὰ ὀνειρευτοῦμε…
Μόνον τότε δικαιούμαστε νὰ ξαναφτιάξουμε τὸν κόσμο μας ὅπως τοῦ πρέπει κι ὅπως μᾶς πρέπει…
Μόνον τότε ἔχουμε δικαίωμα νὰ περιμένουμε τὸ αὔριο μὲ λαχτάρα…

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Ἐάν δέν μάθω καί ἀπό τά λάθη μου, τότε γιατί νά ὑπάρχουν στήν ζωή μου;
Εἶμαι τέλειος; Ἔχω φθάσῃ δῆλα δή στό τέλειον; Ἤ ἀκόμη ἔχω μακρύ δρόμο;

Πάντως μοῦ ἀρέσει νὰ μαθαίνω δίχως νὰ πονῶ.
Δῆλα δὴ μέσῳ τῆς παρατηρήσεως…
Αὐτὸ βέβαια δὲν μειώνει κανέναν τρόπο πεπαιδεύσεως…
Ἄλλως τε ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν ἔχει τὰ δικά του βήματα νὰ βαδίσῃ…
Δὲν εἶναι συγκρίσιμα αὐτά… Οὔτε ὅμοια…

Πράξεις σωστές και πράξεις λάθος

Το να κάνεις κάτι, οτιδήποτε, είναι Δημιουργία … και το μπορούν όλοι.
Το να κάνεις κάτι σωστά, είναι Σοφία … και το μπορούν οι ικανοί.
Το να κάνεις κάτι λάθος και να αναλαμβάνεις την ευθύνη των συνεπειών του λάθους σου, είναι Μεγαλοπρέπεια … και το μπορούν μόνον οι Άξιοι.

Όλοι οι άνθρωποι σφάλλουν.
Οι Άνθρωποι μαθαίνουν από τα λάθη τους.
Τα ανθρωπάκια, απλώς τα προσπερνούν …

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Ἴσως νὰ φαίνεται γιὰ μεγαλοπρέπεια ἡ ἀναγνώρισις τοῦ λάθους καὶ ἡ ἀνάληψις τῆς εὐθύνης… Ἐγὼ πάλι πιστεύω πὼς πλέον εἶναι Ἀνάγκη. Ἡ Ἀνάγκη πλέον ὁδηγεῖ τὰ βήματά μας… Κι ὅσο τὰ ὁδηγεῖ ἡ Ἀ:νάγκη, τόσο λιγότερα λάθη θὰ συμβαίνουν καὶ τόσο πιὸ μικροὶ θὰ φαίνονται αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἤδη παραδοθῇ.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 38 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μόνον ἐὰν μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη μας…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μόνον ἐὰν μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη μας… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μόνον ἐὰν μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη μας… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply