Ὅπου χρειαστεῖ, ἐὰν χρειαστῇ, θὰ κλείσουν ἀκόμη καὶ τράπεζες!

Ὅπου χρειαστεῖ, ἐὰν χρειαστῇ, θὰ κλείσουν ἀκόμη καὶ τράπεζες!Τί πιθανότητες ἔχουμε γιά …«κουρέματα»;
Τί πιθανότητες ἔχουμε γιά κλείσιμο τῶν τραπεζῶν;
Καί τί πιθανότητες, διότι αὐτὸ δὲν τὸ ἐξετάζουν οἱ συνομιλητές, ἔχουμε νά μᾶς …τελειώσῃ διά παντός τό εὐρώ;


Νά σᾶς πῶ τί πιστεύω;
Δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ χρῆμα. Χρῆμα ἔχουν ἄφθονο. Ἁπλῶς δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε ἐμεῖς.
Ἐὰν ὅμως δὲν πρέπῃ νὰ ἔχουμε ἐμεῖς, τότε θὰ μποροῦσαν νὰ συμβοῦν τὰ παραπάνω, εἶτε ἕνα ἕνα, εἶτε ἀνᾲ δύο, εἶτε ἀκόμη κι ὅλα μαζύ.
Ἄλλως τε δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ κάποιος σήμερα στὴν χώρα μας ποὺ νὰ πιστεύῃ πὼς ἔχουμε στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἀξιοκρατία, δικαιοσύνη, διαφάνεια. Συνεπῶς τὰ μαγειρέματα, οἱ μεθοδεύσεις καὶ οἱ παραπληροφόρησις εἶναι ἴδιον τῶν κρατούντων. Ποιός νά πιστέψῃ λοιπόν τόν Προβόπουλο καί τόν Σαμαρᾶ καί τόν Στουρνάρα;

Ἀδημονῶ νὰ δῶ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ φύγουν νύκτα, μήπως καὶ σωθοῦν.
Διότι θὰ φύγουν νύκτα.
Μόνον ποὺ θὰ ἔλθουν ἄλλοι, χειρότεροι, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς τελικῶς μᾶς τελείωσε αὐτὸ τὸ μοντέλο. Διὰ παντός!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Ὅπου χρειαστεῖ, ἐὰν χρειαστῇ, θὰ κλείσουν ἀκόμη καὶ τράπεζες!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅπου χρειαστεῖ, ἐὰν χρειαστῇ, θὰ κλείσουν ἀκόμη καὶ τράπεζες! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply