Πρὶν ν΄ ἀποθάνω οὔλ νὰ λὲν Ἔτον ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.

Πρὶν ν΄ ἀποθάνω οὔλ νὰ λὲν Ἔτον ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.Εϊ μάνα καλομάνα για πέει με
Ατά έσαν αλήθεια;
Εχάτεψαν τη τεμετέρτς
Κι εκάψανε τ΄οσπίτεα;

Κι επέρανε τον βίον
Το αίμαν και την γην
Και βάσσανα και προσφυγιά
Εσέγγανεν σην ψυν;

Εί ρίζαμ, πούλιμ άξον με
Σ΄ατό την κοινωνίαν
Πολλοί φογούντανεν να λεν:
Ατό εν Ιστορία

Ε! έρθαμε και ετράνηναμ
Σα έμορφα τα μέρεα
Έρθανε κι εκαπάτεψαν
Τη τουσμανή τα χέρεα

Ανθρώπ εσπάζανε τ΄ανθρώπς
Ατό εν αμαρτία
Ετσάιζαν -εβάρκιζαν
Βοήθα Παναΐα

Τραντέλλεναν εσκώτοσαν
Μουρτάρτσαν τη γαρήν ατ
Εφούρκσανεν τη μάναν ατ
Κι επέραν το παιδίν ατ

Εγώ ατά το λέγω σε
Πουλίμ εν Ιστορία
Πριν ν΄αποθάνω ούλ να λεν
Έτον ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Ὁ τολμὼν νικᾶ

(Visited 68 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Πρὶν ν΄ ἀποθάνω οὔλ νὰ λὲν Ἔτον ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πρὶν ν΄ ἀποθάνω οὔλ νὰ λὲν Ἔτον ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πρὶν ν΄ ἀποθάνω οὔλ νὰ λὲν Ἔτον ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply